Mit tanít a Jikiden Reiki?

Mit tanít a Jikiden Reiki?

A Jikiden Reiki tradicionális japán irányzat, mely eredeti változatlan formájában tanítja a reikit épp úgy, ahogy Mikao Usui közvetlen tanítványa Dr. Chujiro Hayashi tanította az 1930-as években. A Jikiden ( ejtsd: Dzsikiden ) szó jelentése: közvetlen átadás/tanítás (Hayashi senseitől). A Jikiden Reiki mentes a nyugati hatásoktól, változatlan formában tanítja a japán tradicionális reiki tanítását, őrzi annak tisztaságát, egyszerűségét, hatékony technikáit és szellemiségét. Visszatérve a gyökerekhez, a Reiki lényege fedezhető fel.

Chiyoko Yamaguchi, a Jikiden Reiki megalapítója 1938-ban mindössze tizenhét évesen sajátította el a reikit Chujiro Hayashi senseitől, majd 1940-ben Wasaburo Shuganonál végezte el a tanári fokozatot Dr. Hayashi engedélyével. Chiyoko Yamaguchi asszony 2003-ban bekövetkezett haláláig folyamatosan gyakorolta és tanította a reikit. Eltávozása utána fia, Tadao Yamaguchi vette át a Jikiden Reiki Intézet vezetését.

A Jikiden Reiki történelmi háttere

A Reiki megalapítója Mikao Usui, aki az 1920-as években dolgozta ki önfejlesztő és kézrátételes gyógymód módszerét, melyet Shin Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho (Usui Reiki Kezelés Módszer az Elme és Test Fejlesztésére) néven nevezett. Tanítványainak – különösen Chujiro Hayashi senseinek – köszönhetjük azt, hogy a módszer széles körben elterjedt egész Japánban. Az 1930-as évek végére a reiki Hawaiion is népszerűvé válik Dr. Chujiro Hayashinak és tanítványának Hawayo Takatának köszönhetően.

A háború alatt és azt követően az amerikai megszállással az összes tradicionális gyógymód illegálissá válik, így a reikit csak szűk családi-rokoni körökben tanítják, használhatják. A Mikao Usui által alapított Gakkai szervezet is teljesen eltűnik a nyilvánosság elől, azok a reiki tanárok, akik túlélték a háborút szintén visszavonulnak a nyilvánosság elől. Takata asszony is csak a 70-es évektől kezd el nyilvánosan tanítani Amerikában, 1980-ban bekövetkezett haláláig 22 mestert képez ki.

Hawayo Takata és tanítványai sokáig úgy tudták a reiki teljesen kihalt Japánban (a Gakkai épülete súlyos bombatalálatot kapott a háború alatt), ezért elkezdik kutatni annak gyökereit és tanítani. Elsőként 1985-tól Mieko Mitsui kezd el tanítani, majd 1993-tól Frank Arjava Petter és felesége Chetna kezd el tanár szemináriumokat tartani. Később egyre több nyugati reiki mester tesz utazást Japánba, forrásokat keresve. A kutatásokat sikerek követik és egyre több információ, eredeti dokumentum kerül elő. Rálelnek a Gakkai szervezetre is, de az továbbra is elzárkózik a nyilvános tanítás elől (ez a mind a mai napig így van).

Egy véletlen során Frank Arjava Petter találkozik Chiyoko Yamaguchi asszonnyal, akiről kiderül, közvetlenül Chujiro Hayashi senseitől tanulta a reikit, ez óriási szenzációként robban a reikis körökben. Sikerül rábeszélni Chiyokot és fiát Tadaot, hogy intézményesített keretek között kezdjék el tanítani a reiki eredeti japánban megőrzött rendszerét nyilvános reiki tanfolyamokon. Így indul el 1999-ben a Jikiden Reiki Intézet, mely rövid időn belül igen hatalmas népszerűségre tesz szert. Először csak Kyotoban, később egyre több országban indul kurzus. 2020-ban 45 országban, több mint 400 képzett Jikiden Reiki tanár tanítja ezt a rendszert.

Az alábbi videóban Walter Lübeck beszélget Frank Arjava Petterrel, aki elmeséli személyes történetét Chiyoko Yamaguchival és hogy alakult meg a Jikiden Reiki.

A Jikiden Reiki Intézet céljai

 • Könyvek kiadásán keresztül bemutatni és illusztrálni a Jikiden Reiki hatékonyságát.
 • Engedélyeztetni és alkalmazni a Jikiden Reikit, mint a hagyományos gyógyászat hatékony kiegészítéseként.
 • Orvosok, nővérek figyelmét felhívni a Jikiden Reiki hatékonyságára és integrálni a hagyományos gyógyászatba ezt a módszert.
 • Bemutatni a Jikiden Reiki hatékonyságát a mindennapos életben, hogy azt bárki használhassa családjában, szűkebb-tágabb környezetében. A cél az, hogy az emberek egyre egészségesebbé váljanak, és így egyre kevesebb gyógyszer váljon szükségessé. Ezzel nemcsak az orvosi kiadások csökkenthetőek, hanem pozitív hatással van a környezetre is és globálisan is.

Mit jelent, amikor arról beszélünk „autentikus japán reiki”?

Talán felteheted ezt az érdekes kérdést, hogy nem az összes reiki Japánból származik? Az egyszerű válasz, hogy természetesen igen. Azonban a részletesebb, pontosabb magyarázat az, hogy amit ma „reiki” néven ismerünk nyugaton, ez eredetileg Japánból származik.

Fontos azonban rámutatni arra a tényre, hogy miután a reiki nyugatra érkezett az 1940-es években, a kulturális, a társadalmi közeg különbsége miatt egy változáson ment át, különösen az 1980-as évektől. Új megközelítéseket, szemléletmódokat, technikákat vezettek be és számos eredeti elgondolás, technika, amit Mikao Usui és tanítványai gyakoroltak feledésbe merült.

A nyugaton elterjedt gyógyító módszerek szintén jelentős hatással voltak a reikire, így nem túlzás azt mondani, hogy jelenleg több száz féle reiki irányazat létezik. Ez azt is jelenti, hogy a reiki nyugaton kulturálisan eltávolodott a gyökereitől, ami félreértésekhez vezetett annak elméletét és gyakorlatát illetően.

A Jikiden Reiki, a reikinek egy olyan stílusa, ami megőrizte az eredeti tanításait a 心身改善臼井靈氣療法 – Shin Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho -nak (Usui Reiki módszer a test és az elme fejlesztésére), ahogy a módszert eredetileg az alapító Mikao Usui nevezte.

A Jikiden Reiki mentes a nyugati hatásoktól és változtatásoktól mentesen tanítja Chujiro Hayashi 1930-as évek végén tanított rendszerét. Sok reiki irányzattól eltérően a Jikiden Reiki nem hagyta el Japánt egészen az első külföldi szeminárium megtartásáig 2003-ban.

Ez azt jelenti, hogy a Jikiden Reiki egyedülálló kulturális kapcsolatot tart fenn Japánnal, amelyet a reiki gyakorlatunk alapvető elemének tekintünk.

Ez a magyarázata annak, hogy az „autentikus japán reiki” kifejezést használjuk ennek szellemiségében tanítunk és gyakorolunk.

Ez nem jelent egyfajta elitizmust és lekezelést más irányzatok felé. Ez nem egy verseny a különböző iskolák vagy tanárok közt. Ez csak egy tény és információ arra vonatkozóan, hogy mit képviselünk a tanításban.

Miben különbözik a Jikiden Reiki és más stílusok?

Hawayo Takata asszonynak köszönhetjük azt, hogy a reiki elterjedt a világon. Ahhoz, hogy a reikit népszerűsíteni tudja a háborút követő politikai környezetben, nem beszélve a modern nyugati – japán kulturális ellentétről, az egyetlen lehetősége az volt a reiki túlélése érdekében, hogy kiszínezte annak történetét, leegyszerűsítette a technikákat, csak élő szóban adta át a tanítást. Hawayo Takata asszony halála után mester tanítványai arra is rájönnek, hogy mindegyikük picit másként tanulta a reikit és nem is egyformán emlékeztek a tanításra.

Amikor a reiki visszajut Japánba, kiderül a Japánban megőrzött tradíció sokban különbözik attól, ahogyan az elterjedt nyugaton. Bár mindkét irányzat azonos gyökerekhez vezethető vissza mégse azonos, mert nyugaton néhány elemet hozzáadtak, néhányat elvettek. Ez nem azt jelenti rossz lenne vagy nem hatékony. Lehetséges, ha Hawayo Takata asszony szigorúan ragaszkodik az eredeti formához, nem vált volna ennyire népszerűvé és az emberiség igen kis hányada tapasztalta volna meg a reiki áldását.

A nyugati reiki néhány jellegzetes stílus jegye:

 • Kötött kézpozíciókat alkalmaz a reiki kezelés során
 • Csakrák kezelése, aurasimítás gyakorlata
 • Reiki mester szimbólum és titulus használata
 • A reiki beavatás koreográfiája szintenként eltérő
 • A masszázs elemek mellőzése
 • Reiki szimbólumok nagy hangsúlya, szimbólum szendvicsek használata

A Jikiden Reiki abban nyújt igazán nagy pluszt, hogy segít elmélyedni a reiki eredeti tanításában, technikáiban, teljesen megértve azokat. Nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati tapasztalatok átadására, mély betekintést ad a reiki japán kulturális gyökereibe, ugyanakkor mentes a nyugati hatásoktól. Letisztultsága révén könnyen megérthető a mai kor embere számára és hatékonyan alkalmazható a legkülönbözőbb helyzetekben. Vallási felhangoktól mentes, így bárki számára ajánlható.

Néhány ember jelentős különbséget tapasztal a Jikiden Reiki energia érzetében, a japán stílusú behangolás tisztasága miatt. Több gyakorlott reiki mester számolt be arról, hogy letisztult a reikiről alkotott ismerete, hatékonyabbá vált a kezelése, erősebbé vált az energia érzete, mint amit korábban tapasztalt.

A Jikiden Reiki Intézet számos eredeti fényképpel, dokumentummal bír, melyeket megtekinthetőek a szemináriumokon. Sok közölük nem volt ismert egészen Tadao Yamaguchi 2007-ben angolul publikált könyvéig, melynek a címe „Light on the Origins of Reiki” (Rátalálás a Reiki eredetére) Ez a könyv számos információval szolgál a Reiki gyökereit keresők számára, valamint hasznos a Jikiden Reiki tanítóknak.

Ha szeretnél a Jikiden Reiki japán kulturális szimbolikájáról olvasni, had ajánljam a figyelmedbe ezt az írást:
https://jikidenreiki.hu/blog/a-jikiden-reiki-szimbolum-rendszere/

A Jikiden Reiki fő jellegzetes karakterei

 • A reiki írásos forrásokra alapozott történetét tanítja
 • a rövid tanátadás vonal révén megőrződött a tanítás tisztasága
 • egységes tananyag, követelményrendszer, bizonyítvány, melyet világszere elismernek
 • egyszerűség a technikákban
 • hangsúly az elmével való munkán, a meditció gyakorlása
 • ismert a technikák, szimbólumok mögött rejlő elgondolás, eredet; azokat az eredeti formában oktatja.
 • tanítja azokat a technikákat is, melyet Takata asszony nem vagy egyszerűsített formában tanított
 • a byosen (toxinok érzékelése) a kezelések során, így azt nagyon eredményessé téve azt
 • a ketsueki kokan ho (vérfrissítő masszázs technika) alkalmazása
 • hangsúly a reiki japán kulturális gyökerein

A Jikiden Reiki számodra is megtapasztalhatóvá teszi a japán reiki tisztaságát, egyszerűségét és hatékonyságát, eredeti technikáit, melyet Neked is érdemes nemcsak kipróbálnod, hanem meg is tanulnod.

TETSZETT A CIKK?

TÉGY MÁR MA A BELSŐ HARMÓNIÁD MEGTEREMTÉSÉÉRT!

Mire vagy kíváncsi?

Keresés

Szerző:

Picture of Szabó Gábor

Szabó Gábor

A jikidenreiki.hu blog írója, terapeuta és tanár. Köszönöm, hogy elolvastad a bejegyzésem és remélem sikerült hasznos tippet adni a reikivel kapcsolatban. Kérdésed van? Fordulj bizalommal hozzám elérhetőségeimen.

gabor@jikidenreiki.hu
+36-70/414-0508

RENDELD MEG A SAJÁT PÉLDÁNYOD A KÉPRE KATTINTVA!

Tanfolyam időpontok

KÖVESS ENGEM

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a bejegyzés, akkor kérlek oszd meg a barátaiddal is:

Jikiden Reiki így szabadíts fel az elmét borító

TÖLTSD LE AZ INGYENES SEGÍTŐ ANYAGOKAT ÉS AZ AJÁNDÉK MEDITÁCIÓT!

Ez segít Neked megelőzni és kezelni a stressz és a zavaró gondolatok okozta pszichoszomatikus panaszokat. Felismerheted a problémáid gyökerét és ha napi 5-15 percet foglalkozol Önmagaddal, életed olyan pozitív irányba mozdul el, amit eddig elképzelni sem tudtál.

Ajándék ebook a reikiről

Íme egy érthető, a reiki témakörét lépésről-lépésre körüljáró, ugyanakkor sok exkluzív információt is tartalmazó anyag, mely garantáltan átfogó és hiteles hátteret ad erről a japán módszerről. Szerezd be most!

Jikiden Reiki 4 témakör 22 érdekes tény a reikiről borító