A reiki kezelés hatása valóban megmérhető? Igen!

A reiki kezelés hatásáról sok embernek van pozitív tapasztalata. Ám az energiagyógyászat a mai napig egy olyan terület, ami nehezen mérhető, és ez sok emberben kételyt ébreszt. Ezért készült olyan egyedülálló kísérlet, mely a reiki kezelés azonnal megmérhető energetikai hatásait mutatja be. Így egy laikus számára is szemléltethető és láthatóvá tehető az energiakezelés látványos hatása az emberre.

A hipotézis és a kísérlet folyamata

Az előzetes feltételezés az volt, hogy a reiki kezelés során energetikai változás történik az aurában, ez hat a csakrák energetikai állapotára ami készülékkel bemutatható és mérhető jelenség.

A mérés két eszközzel történt:

 1. Aurafotó: a testi-lelki-szellemi állapotról ad képet, megmutatja az aura színét és nagyságát, a csakrák energetikai állapotát, a rezgés szintet és a személyiséget. A kísérletben Mihályiné Jung Szilvia okleveles aurafotós (aurafotozas.hu) végezte az elemzést.
 2. Biorezonanciás készülékkel történő mérés: a kéz szívburok meridiánjához érintve a készülék érzékelőjét a legkülönbözőbb szervek, fizikai és pszichés tünetei és hozzá kapcsolódó mintázatok, kórokozók tesztelhetők ki. Több mint 10.000 ilyen testi vagy lelki tünet, okozat van eltárolva a gépben, ami kitesztelhető. Ezen felül a gép képes az adott problémára rezgés szinten kezelést adni. A biorezonanciás mérést Benő Brigitta természetgyógyász (biorezonancia-egeszseg.hu)  végezte. 

A mérés folyamata és a kísérlet kivitelezése

 • A kísérletben 4-en kaptak reiki kezelést, eltérő korú és egészségi állapotú személyek.
 • A reiki kezelés előtt és után aurafotó vizsgálat és biorezonanciás mérés történt az energetikai változás dokumentálására. 
 • A reiki kezelés során öt Jikiden Reiki kezelő egyszerre végzett energia harmonizálást 45 percen keresztül egy-egy vendégen, megérintve a test különböző pontjait, így univerzális energiát áramoltatva oda.
 • A reiki kezelés során a kezelők részéről szintén megfigyeltük az energetikai érzeteket, mely tapasztalatot összevetettük a mérésekkel.

A reiki kezelés lényege és folyamata

A reiki (eredeti megnevezéssel: Shin Shin Kaizen Usui Reiki Ryoho) egy Japánból származó testi-lelki egyensúly megteremtését célzó spirituális technika, melynek hangsúlyos eleme az univerzális energiával történő kezelés.

Az univerzális energia csatornázás képességét az úgy nevezett reiki beavatás (japánul Reiju) aktiválja, mely jelentősen megnöveli a velünk született „gyógyító erőt”, melyet a reiki kezelés során használunk.

Eltérően más technikáktól a reiki kezelés nem az elmével végzett koncentráción alapszik, hanem a gondolatok kiüresítése működteti az energia áramoltatását. A kezelés azon az egyszerű koncepción nyugszik, hogy ellazult állapotban megérintve a partnert csatornázható az energia az adott területre. Kezdve a fejtől, a törzs elülső és hátsó szakaszán át, kiegészítve a végtagokkal a szükség szerinti területeken és időtartamban.

A kezelés másik jellemzője, hogy a kezelő intuitív módon képes észlelni a partner energetikai állapotát a tenyerével. Ezt a Jikiden rendszerben “byosen”-nek nevezzük, melyet körülbelül úgy fordíthatunk, hogy a testben összegyűlt toxinok energetikai érzékelése. Bár ez nem egy diagnózis, azonban ily módon képesek vagyunk visszajelzést kapni az érintett területről.

A reiki kezelés eredményeinek értékelése

Mind az aurafotó, mind a biorezonanciás mérés megerősítette, hogy jelentős pozitív hatás van a reikinek, ha összehasonlítjuk a kezelés előtti és utáni állapotot.

Aurafotó

Mihályiné Jung Szilviával elemezve az adatokat az alábbiakat tapasztaltuk a reiki kezelés eredményeként:

A csakrák állapota 0-100 közti értéket vehet fel az aurafotón. 0-40-ig stresszes, diszharmonikus, 40-70 között átlagos, 70-100 között pedig kiegyensúlyozott állapotot mutat.

A reiki kezelés hatására a csakrák értékekben a legnagyobb javulás 70 volt. Négy vendégre vetítve és összes csakra javulását figyelembe véve 31.5 egység volt az átlagos javulás. Ez attól is függ, ki milyen fizikai, érzelmi, energetikai állapotban érkezik.

csakra diagram reiki kezelés
Vendégek 1-7. csakráinak töltöttsége kezelés előtt és után

Amit szintén megfigyeltünk, hogy diszharmonikus állapot esetén a csakra szabálytalan formát vett fel, míg a kezelést követően kerek formájúvá vált. Ez a változás szintén mutatja a harmonizációt és a feltöltött állapotot.

csakra állapot változása a reiki kezelés hatására

Az aura színe főként attól függ ki milyen típusú személyiség, de jól mutatja az egyén energetikai állapotát is.

Megfigyeltük, hogy a kezelések hatására a sötétebb, diszharmóniát jelző foltok eltűntek az aurából, fényesebbé vált, és egy magasabb rezgést jelentő színezetet kapott mindegyik esetben. Ez az új szín a valós színezet harmonikus működés esetén.

Ehhez kapcsolódó diagram a színkerék, mely a ying-yang egyensúlyt mutatja, rövid és hosszú szárai az aura domináns színén állnak.

Az energiaeloszlás diagram az egyén energetikai szintjét és érzékenységét mutatja 0-tól 800.000+ értékig. A kezelés hatására szintén jelentős értéknövekedést tapasztaltunk minden esetben. A vendégek felénél 100 ezer, a másik felénél 200 ezer egység volt a növekedés.

rezgésszám növekedés a reiki kezelés hatására

Biorezonancia

A biorezonancia vizsgálat során a főbb szervek, illetve meridián és csakrák állapota kerül megvizsgálásra a vendégeknél. A kísérletben nem teljes körű vizsgálat történt, mivel az jelentősen több időt vett volna időbe, így a méréseknél a vendégek elmondásai alapján indult el a gócpontok keresése és személyenként kb. 10 területet mértünk.

A méréseknél az 50-60%-os érték azt jelenti, hogy komolyabb a gond, a 80% mutatja a kezdetleges problémát, míg a 100% az egészséges állapotot. A vendégek esetén a legrosszabb érték 50%-os volt, az értékek többsége 60-70%-os volt. Ez azt jelenti, hogy nem kifejezetten krónikus betegségekkel rendelkező embereken végeztük a kísérletet.

A reiki kezelés hatására az értékekben a legnagyobb javulás 50% volt. Négy vendégre vetítve és összes mérést figyelembe véve 23% volt az átlagos javulás. Mivel a különböző problémák a vendégeket érintő szenzitív adatok, így azok csak összesítve kerülnek bemutatásra az alábbiakban:

biorezonancia mérés eredményei a reiki kezelés hatására

Benő Brigitta érdekes és önmaga számára is tanulságos felismerése ez volt a mérések és a kezelés hatását illetően:

Amire az volt a reakció: „tudom, hogy baj van de NEM tudok mit csinálni vele”, tipikusan ott nem változott a mérés százalékos állapota. Tehát ahol tudati gát volt. Azt hiszem arra a bajra még szükség van, azt nem tudja-akarja elengedni a páciens…..

Ez összecseng a reiki azon alapelvével, hogy fontos az elmét is meggyógyítani a kívánt fizikai javulás érdekében.

A reiki megalapítója, Mikao Usui így fogalmaz:

„Amikor egy ember mentálisan meggyógyul és spirituálisan egészséges, a fizikai egészség természetesen következik be. Úgy hiszem, az Usui Reiki Ryoho célja segíteni az embereknek elérni a békés és boldog életet mind a pszichés, mind a fizikai egészség szempontjából”

A másik érdekes része a biorezonanciás mérésnek az volt, hogy a kimért területek kb 70-80%-os arányban megegyeztek a kezelők által energetikai szempontból érzékelt érintett területekkel. (A kezelés előtt nem ismertük a mérések eredményeit és a kezelés viszonylag rövid, 45 perces időtartama miatt nem volt mód a teljes test minden területét lefedő kezelésére.)

Összefoglalás és következtetések

A hipotézis az volt, hogy a reiki kezelés nem csak a közérzetre gyakorol pozitív hatást, hanem az energia rendszerre is, és ez megmérhető műszerekkel is. Ez az állítás bebizonyosodott a kísérlet során.

Mind az aura fotó, mind a biorezonanciás készülék kimutatta a reiki kezelés pozitív hatásait:

 • A csakrák harmonikus állapotát jelölő diagram átlagosan 31.5 egység javulást mutatott.
 • Az aura színezetéből eltűntek a diszharmóniát mutató sötétebb foltok. Az aura fényesebbé és tisztább, élesebb színűvé vált, gyakran magasabb rezgés színeit felvéve.
 • Az aura rezgése – melyet az aurafotó gép 0-800 ezer+ értékig mér – 100-200 ezres egység növekedést mutatott.
 • A biorezonanciás készülék által kimért harmonizációs értékek átlagosan 23%-al nőttek a reiki kezelés hatására. 

Az energetikai kezelés tehát nem placebó alapon ható érintésterápia, hanem a kezelő az univerzális energia csatornázásával jelentős hatást képes gyakorolni a kezelt vendég energiarendszerére, ami mérhető.

Ez az energetikai változás az, ami fokozza a szervezet öngyógyító rendszerét és így érhető el a kívánt harmonikus fizikai és lelki állapot.

Úgy gondolom, a modern korban óriási lehetőség van a reiki kezelésben. Ez egy olyan módszer, ami bárki számára könnyen elsajátítható a tanfolyamon és valóban egyszerűen alkalmazható a mindennapokban.

Napjaink legnagyobb kihívása ugyanis az, hogy több figyelmet kell fordítanunk a testi-lelki egészségünk megőrzésére, a prevencióra és ezért MI tehetünk a legtöbbet.

A mindennapos stressz, a folyamatos kimerültség, a belső egyensúly megbomlása okozza a legtöbb problémát. Azonban, ha ismerjük és rendszeresen használjuk a reikit, akkor képesek leszünk felülkerekedni ezen nehézségeken.

Így jó szívvel ajánlom, hogy próbáld ki a Jikiden Reiki kezelést vagy akár sajátítsd is el ezt a japán módszert, melynek előnyeit egész életed során élvezheted.

 

 

Köszönet nyilvánítás a project megvalósításában

Hálás köszönetem Benő Brigitta természetgyógyásznak, aki a helyszínt biztosította és a biorezonanciás méréseket végezte és a biorezoncia szempontjából értékelte a reiki kezelést. Brigi az alábbi módon tud segíteni neked, ha megkeresed:

 • Biorezoncia állapot felmérés és kezelés
 • Allergiavizsgálat
 • Homeopátia
 • Diéta tanácsadás
 • Talpmasszázs és kineziológiai kezelés

Honlap: http://biorezonancia-egeszseg.hu
Telefon: +36-30-4814-097
Email: benobrigi@gmail.com

Szintén köszönöm Mihályiné Jung Szilviának az aura mérésben és annak kiértékelésében nyújtott segítséget. Szilvi az alábbi dolgokban tud neked segíteni:

 • aurafotó készítés és elemzés
 • asztrológiai tanácsadás

Honlap: http://aurafotozas.hu
Telefon: +36-20-3372-440
Email: szilvia.jung@gmail.com

Valamint köszönöm az összes tanítványom (Selymes Ádám, Karai Csaba, Fodor Erik, Sárosiné Szabó Tímea) és meghívott vendégeim (Kardos Ági, Szabó Csilla, Gaál Fatima, Németh Péter) segítségét a project megvalósításában.

TETSZETT A CIKK?

TÉGY MÁR MA A BELSŐ HARMÓNIÁD MEGTEREMTÉSÉÉRT!

Mire vagy kíváncsi?

Keresés

Szerző:

Picture of Szabó Gábor

Szabó Gábor

A jikidenreiki.hu blog írója, terapeuta és tanár. Köszönöm, hogy elolvastad a bejegyzésem és remélem sikerült hasznos tippet adni a reikivel kapcsolatban. Kérdésed van? Fordulj bizalommal hozzám elérhetőségeimen.

gabor@jikidenreiki.hu
+36-70/414-0508

RENDELD MEG A SAJÁT PÉLDÁNYOD A KÉPRE KATTINTVA!

Tanfolyam időpontok

KÖVESS ENGEM

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a bejegyzés, akkor kérlek oszd meg a barátaiddal is:

Jikiden Reiki így szabadíts fel az elmét borító

TÖLTSD LE AZ INGYENES SEGÍTŐ ANYAGOKAT ÉS AZ AJÁNDÉK MEDITÁCIÓT!

Ez segít Neked megelőzni és kezelni a stressz és a zavaró gondolatok okozta pszichoszomatikus panaszokat. Felismerheted a problémáid gyökerét és ha napi 5-15 percet foglalkozol Önmagaddal, életed olyan pozitív irányba mozdul el, amit eddig elképzelni sem tudtál.

Ajándék ebook a reikiről

Íme egy érthető, a reiki témakörét lépésről-lépésre körüljáró, ugyanakkor sok exkluzív információt is tartalmazó anyag, mely garantáltan átfogó és hiteles hátteret ad erről a japán módszerről. Szerezd be most!

Jikiden Reiki 4 témakör 22 érdekes tény a reikiről borító