Reiki szimbólumok: fikciók és tények azok eredetéről és használatáról

Reiki szimbólumok: fikciók és tények azok eredetéről és használatáról

A reiki szimbólumok (jelek) talán azon részét képezik Mikao Usui japán rendszerének, melyet a legtöbb misztikum és legnagyobb kíváncsiság vesz körül.  Ugyanakkor mivel (eredetileg valóban) titkos, sajnos elég sok fals dolog is jelenik meg könyvekben és különösen az interneten, melyek 99%-a teljesen valótlan állítás. Ilyen témakör a reiki szimbólumok eredetét, számát, használatát érintő találgatások… melyről most szeretnék írni. Időről-időre ugyanis felreppennek híresztelések elveszett reiki szimbólumokról, misztikus tibeti/atlantiszi eredetről vagy valamilyen „speciális használatról” … és a csavar természetesen mindig az, hogy a lelkes olvasó egy új kiegészítő kurzus(ok) keretében természetesen hozzáférhet ehhez a különleges tudáshoz. Mely természetesen igen messze áll a tényleges igazságtól.

A reiki szimbólumok eredete

Az egyik legtöbbet hangoztatott állítás a reiki szimbólumok (és maga a módszer) állítólagos misztikus tibeti / atlantiszi eredete. Ezzel szemben tény, hogy az összes szimbólum japán eredetű. Usui mester nem kutatott Tibetben elfeledett misztikus szimbólumok után és nem is újra felfedezett valamit. A reiki szimbólumokat ő maga dolgozta ki széles körű ezoterikus, vallási ismereteire alapozva.

Természetesen mindegyik szimbólumnak megvan a maga eredete és magyarázata, mely visszavezethető több esetben valamilyen shintó koncepcióra, egy másik esetben az eredet egy szanszkrit eredetű karakter, mely a buddhizmusban a Senju Kannon-t (1000 karú istenség ) jelenti és ezt adoptálta egy egyszerűsített formában Usui mester szimbólumként. A reiki szimbólumok titkos volta miatt, erről a reiki tanfolyamokon tudhatsz meg többet.

Usui mester ugyanis járatos volt többféle vallásban, ezoterikus tudományban, széles körű kulturális természetgyógyász ismerettel rendelkezett, melyekre alapozva kidolgozta módszerét 1922-es Kurama-hegyen történt megvilágosodása után.

Maga Hawayo Takata nem erőltette a reiki japán kulturális gyökereinek (a hidegháborút követő időszak miatt) ismertetését és talán túl bonyolult is lett volna megérteni a nyugati emberek számára. (és mivel az amerikaik nem ismerték a japán kanji írásjeleket és nem is engedték hogy lerajzolják a jegyzetben, így idővel sokféle verzió keletkezett) Majd Hawayo Takata halálát követően  a new age szárnyán könnyen kaptak lábra különféle misztikus történetek, – melyek természetesen nem voltak igazak – így tovább bonyolódtak a különféle elképzelések.

Az 1980-as évek közepén nyugati tanítványok elkezdtek lecsatornázni különféle információkat, melyek gyakran szóltak a reiki misztikusabb gyökereiről, plusz szimbólumokról, kiegészítő ezoterikus koncepciókról, melyek a reiki mint módszer hatékonyabb, teljesebb változatát ígérték.

Ekkoriban terjedt el a csakrarendszer és az aura koncepció alkalmazása a reikiben, melyek szintén soha nem voltak részei az eredeti (japán) tradicionális reikinek.
(Magyarországon is találkozhatsz ilyen plusz szimbólumokkal, hozzáadott koncepciókkal tradicionális reiki néven több esetben)

A reiki szimbólumok száma és a „mester szimbólum”

Ha általánosan kellene megfogalmazni, akkor az mondható, hogy 4 szimbólum van. Se több, se kevesebb. Azonban árnyalja a képet, hogy az eredeti tradicionális japán elgondolás szerint a reiki szimbólumok nevei nem egyenlőek azok mantráival, mely sok félreértésre ad okot (és így nem minden szimbólum, amit a köznyelv „szimbólumnak” hív). Frank Arjava Petter: This is reiki c. könyvében p. 24-25, így ír erről:

 • Kanji: ezek kínai eredetű karakterek, melyeknek igen sokrétű összetett jelentésük van, mely kontextusként változhat. Bár minden reiki szimbólumnak van japán neve, de a név nem szükségszerűen ugyanaz, mint a szimbólum leírva.
 • Shirushi:  shirushi = szimbólum. A szimbólum ereje annak geometriai formájában van, ezért azt le kell rajzolni, de nem szükséges sem vizualizálni és a nevét sem kell kántálni.
 • Kotodama: koto=szó ; tama = lélek ;  fordítható erővel feltöltött szóként, melynek spirituális ereje van. Itt tehát a lényeg a kiejtésen van. Nem egyenlő azonban az indiai eredetű mantra szó jelentéstartalmával és használatával.
 • Jumon: mantra vagy mágikus formula (utóbbi talán magyarul pontosabb). A lerajzolt geometriai forma és a kiejtett hang egyszerre történik (és egyaránt fontos), melyre példa a távszimbólum.

Abban is eltérés van a reiki irányzatokban, hogy melyik szimbólumot hányas reiki fokozaton tanítják. Az általánosan elterjedt tanítási mód az alábbi:

 • reiki 1. fokozat: nincsen szimbólum átadása
 • reiki 2. fokozat: 3 db szimbólum kerül átadásra: CKR, SHK, HSZSN
 • reiki 3. fokozat: 1 db szimbólum tanítanak: DKM (mester szimbólum)
  (A japán irányzatok  a felsorolt módtól eltérőeb oktatják a shirushi, kotodama, jumon koncepciót.)

A reiki szimbólumok rajzolása, memorizálása több időt igényel. Régen az volt a szokás, hogy a tanulóknak addig kellett gyakorolni a szimbólumok rajzait és neveit, míg tökéletes elsajátították, majd a papír lapokat a reiki mester elégette.

Ma már rugalmasabb több tanár hozzáállása és a jegyzetben elérhetővé teszik a reiki szimbólumok neveit rajzait, hogy legyen honnan megnézni. Ennek oka elsősorban az, hogy a reiki szimbólum szakrálisak és titkosak, de az internet elterjedésével gyakorlatilag megtalálhatóak a világhálón, így sokkal fontosabbá vált, hogy a helyes mód rögzüljön.

Ez nem azt jelenti, hogy ha „hibásan” rajzolod le a szimbólumokat, akkor nem működnek (az internet tele van hibás rajzokkal), ellenben mégis érdemes a pontosságra törekedni.

A „Mester szimbólum” eredete és magyarázata

Egy kicsit kakukktojás a mester szimbólum, mely nem más mint 3 japán kanji egymás alatt (melyek megtalálhatók a japán kanji szótárban) és inkább a jelentéstartama az, ami lényeges.

A Mokichi Okada által alapított Shumei Kai vallásban a „fény tekercs”-en látható a Dai Ko Myo (jelentése: nagy ragyogó fényesség) felirat, mely a szentélyben lóg, ami a hit szerint összekapcsol az Istenséggel és azt gondolják, hogy védelmez, elősegíti a békét, az egyensúlyt, és az igazságot.  A fény tekercsnek többféle változata van, van ahol csak ez a három karakter található meg és van amelyiken további két kanji (Dai Ko Myo Shin Shin – igaz Isten nagy ragyogó fénye -) karakter található. Mokichi Okada szintén alapítója volt a Johrei gyógyító rituálé módszernek (egyfajta vallásos gyógyítás), mely szintén használta ezt a szimbólumot.

Shikin Haramitsu Daikomyo

Szintén megtalálható egy szent kilenc szótagú buddhista mantrában japánul: Shikin Haramitsu Daikomyo. Pl. egy szép tekercsen vagy nyomtatott verzióban.

Ami a DKM reiki vonatkozását illeti a mester szimbólumnak, Frank Arajava Petter 2012-es januári, 34. hírlevelében ezt írja:

„A tradicionális reikiben ez a szimbólum nem létezik és nincs szükség mester szimbólumra, mert a „mester” cím nem használatos. Ami ehelyett alkalmaznak az a „Shihan” cím, melynek jelentése tanár/oktató szigorú értelemben. Az így hívott mester szimbólumot nem használták sem az Usui Reiki Ryoho Gakkai, sem a Hayashi Reiki Intézet szervezetben. 1995-ben megmutattam ezt a szimbólumot az Usui Reiki Ryoho Gakkai szervezet hatból egyik tanárának, Fumio Ogawa senseinek, és ő azt soha nem látta. Később Chiyoko Yamaguchi (szerk.: a Jikiden Reiki megalapítója), ugyanezt támasztotta alá. Hayashi sensei nem tanította.

Lehetséges, hogy a mester szimbólumot Iris Ishikuro vezette be a reikibe, aki unokatestvére volt Takata senseinek és aki a Johrei közösség tagja volt. Eredetileg a szimbólum egy Zen Buddhista kifejezés és széles körben használnak a japán spiritualitásban, de ahogy korábban említettem nincsen jelentősége a reikiben”

Ugyanakkor Robert Fueston, amerikai reiki mester, aki több Takata mester tanítványától közvetlenül tanult Usui Shiki Reiki Ryoho vonalon, cáfolta a fenti állítást, amikor skypon beszélgettem vele új könyve kapcsán. Az a véleménye, hogy Hawayo Takata a mesterszimbólumot Hayashi senseitől tanulta és nem Iris Ishikuro (Hawayo Takata unokatestvére) vezette be. A mesterszimbólum eredete szerinte Hayashi sensei, aki lehetséges nem minden tanítványának tanította.

Iris és Johrei kapcsolatáról még ITT és ITT információ.

A végső igazság valószínűleg nem fog kiderülni, ez ugyanakkor nem von le a DKM használatának értékéből azon reiki gyakorlók számára, akik alkalmazzák azt a reiki behangolás és esetenként a reiki kezelés és meditáció folyamán.

Nem tradicionális reiki szimbólumok

Mindenképp érdemes néhány szót ejteni a nem tradicionális reiki szimbólumokról, melyek hagyományosan nem képezik részét a reiki rendszernek. Ezek általában

 • a hagyományos szimbólumok valamilyen drasztikus módosításai
 • és sok esetben egy teljesen új geometriai forma lecsatornázása
 • és előfordulnak mint új rendszer, reiki irányzat is.

Vannak, akik esküsznek ezen szimbólumok használatára, ugyanakkor feltehető a kérdés, egy rendszer (a reiki), mely az egyszerűségen alapul, valóban szükséges túlbonyolítani? Valóban ezek a szimbólumok adnának misztikus, különleges képességeket? Miért külső eszközöktől várjuk ezeket? A sikeres kezelés (gyógyítás) kulcsa a sokadik szimbólum vagy a tiszta kapcsolódás az Univerzummal az üres elme által?

A teljesség igénye nélkül, amivel manapság találkozhatsz:

 • Tibeti mesterszimbólum
 • Tibeti tűzkígyó
 • Raku
 • Kereszt
 • Karuna reiki és Szent tűz reiki – William Lee Rand által alkotott rendszerek
 • Violet Frame – ibolya láng reiki – Ivy Moore rendszere

A szimbólum csak energia?

Ki – energia

Pontatlan az a feltételezés is, hogy a reiki szimbólum csupán energia, melytől azt várják egyes reiki gyakorlók, hogy több energiát csatornáznak le. Így azt gondolva – és teljesen függővé válva ettől az elképzeléstől –  minél többet használnak, annál hatékonyabb lesz a kezelés.

Ezen félreértésből fakadva, hogy a reiki szimbólum energia, alakult ki a „reiki szimbólum szendvics” és „plusz szimbólumokkal felerősíteni/kiegészíteni a kezelés hatékonyságát” gyakorlatok.

Mindennek van energiája és a reiki rendszere együtt működik a mindenség energiájával. Tehát az energiát nem lehet bedobozolni és azt külön rendszerként kezelni. Ezzel ugyanis könnyen lehet abba a félreértésbe esni, hogy mivel a reiki szimbólum energia, az egy amolyan varázspálca. Ez egy olyan látásszemléletből fakad, melyben az egyén tőle kívül eső dolgokra támaszkodik, hogy megváltoztasson helyzeteket és önmagát. Ebben az probléma, hogy ezzel elveszik az egyén felelőssége, mely nagyon alapvető feltevése a reikinek.

Ezzel szemben a tény az, hogy csak mi magunk tudunk teremteni változást az életünkben, és ennek elsősorban belülről kell fakadnia.

Be kell avatni valakit a reiki szimbólumba?

Sokszor hallani olyan állítást, hogy be kell, hogy legyél avatva az adott reiki szimbólumba, hogy azt működtesd. Ezzel szemben a tény az, hogy a reiki energia által működteted ezeket az eszközöket. Képzeld el, hogy egy kalapács használatához valamilyen misztikus műveletre lenne szükséged, megmosolyogtató, nemde?

A reiki szimbólumok eszközök, melyek bizonyos funkciókkal bírnak, de ahogy korábban is említettem, nem energiák és nem kezelhetőek külön dobozként. A reiki rendszerével integrálva egy egészt alkotnak. Ezért nem működnek a reiki szimbólumok (hatékonysággal), ha nem vagy reiki beavatott. Maga a reiki energia az, amely működteti egyfajta akkumulátorként ezeket az eszközöket.

Ahogy fordítva is feltehető a kérdés: a reiki szimbólumok által vagyunk beavatva a reikibe? Erre is a válasz természetesen az, hogy nem. Noha sokan így vélekednek. Egyes álláspontok szerint Usui mester kezdetben nem alkalmazott reiki szimbólumokat az átadáshoz. (ma is van olyan reiki irányzat, mely az első fokozatnál nem alkalmazza és mégis sikeresen megtörténik a reiki misztikus képességének átadása).

Ugyanakkor hibás lenne az az elképzelés, hogy a reiki szimbólumokra nincs szükség. A szimbólumok meghatározott céllal működnek és aktívan támogatják az adott folyamatot pl. energia blokk feloldás, a tudatalattival dolgozás, energia térben messze küldése vagy összekapcsolás a lélek eszenciáddal, stb.

A behangolás folyamán ugyanis nem a szimbólumok avatnak be. Ha ez így lenne, egy nem reikis is a szimbólumok segítségével „beavatva”, de ez mégsem működik.

Ezért nagyon fontos az élő tanátadási vonal és annak ténye, hogy az átadó tanárban aktívan és erősen jelen legyen a reiki energia. Ez az energetikai kapocs az, mely megteremti annak feltételét, hogy a gyógyítás misztikus képessége átadódjon. Behangolás (reiju) nélkül ugyanis nincsen reiki rendszer. Ez a szertartás az, mely megteremti annak lehetőségét, hogy a hallgató a reiki tiszta energetikai rendszerén keresztül kapcsolódjon az Univerzumhoz. Usui mester azáltal, hogy megvilágosodott egy közvetlen energetikai kapcsolat jött létre, ehhez kapcsolódunk mindannyian a tanátadási vonalon keresztül.

A fentihez kapcsolódó, ugyanakkor másik aspektus a különböző tárgyakra pl. szerencsekő, póló, stb. különböző reiki szimbólumok rajzolása. Természetesen ez teljesen értelmetlen és nincsen semmi hatása. Olyan mintha megint egy külső, elszeparált eszköztől várna valaki valamilyen varázs hatást. A másik szomorú vetülete ennek, hogy ilyen esetekben ezek az emberek egyáltalán nem tisztelik a szimbólumokat és közszemlére teszik őket, noha azokat szakrális voltukból eredően csak a tanítványok ismerhetik.

TETSZETT A CIKK?

TÉGY MÁR MA A BELSŐ HARMÓNIÁD MEGTEREMTÉSÉÉRT!

Mire vagy kíváncsi?

Keresés

Szerző:

Picture of Szabó Gábor

Szabó Gábor

A jikidenreiki.hu blog írója, terapeuta és tanár. Köszönöm, hogy elolvastad a bejegyzésem és remélem sikerült hasznos tippet adni a reikivel kapcsolatban. Kérdésed van? Fordulj bizalommal hozzám elérhetőségeimen.

gabor@jikidenreiki.hu
+36-70/414-0508

RENDELD MEG A SAJÁT PÉLDÁNYOD A KÉPRE KATTINTVA!

Tanfolyam időpontok

KÖVESS ENGEM

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a bejegyzés, akkor kérlek oszd meg a barátaiddal is:

Jikiden Reiki így szabadíts fel az elmét borító

TÖLTSD LE AZ INGYENES SEGÍTŐ ANYAGOKAT ÉS AZ AJÁNDÉK MEDITÁCIÓT!

Ez segít Neked megelőzni és kezelni a stressz és a zavaró gondolatok okozta pszichoszomatikus panaszokat. Felismerheted a problémáid gyökerét és ha napi 5-15 percet foglalkozol Önmagaddal, életed olyan pozitív irányba mozdul el, amit eddig elképzelni sem tudtál.

Ajándék ebook a reikiről

Íme egy érthető, a reiki témakörét lépésről-lépésre körüljáró, ugyanakkor sok exkluzív információt is tartalmazó anyag, mely garantáltan átfogó és hiteles hátteret ad erről a japán módszerről. Szerezd be most!

Jikiden Reiki 4 témakör 22 érdekes tény a reikiről borító