Általános Szerződési Feltételek – Reiki A-tól Z-ig c. könyv

A könyv megrendelésével elfogadod az alábbi szerződési feltételeket:

Általános Szerződési Feltételek

Az alábbiakban Szabó Gábor  webáruházának Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) olvashatod. Amennyiben könyvem vásárlója szeretnél lenni, kérlek alaposan tekintsd át a jelen dokumentumot és kizárólag abban az esetben kezdeményezd a könyv megrendelését, amennyiben az ÁSZF minden pontját elfogadod.

I. A Webáruház Üzemeltetőjének adatai

Cégszerű megnevezése: Szabó Gábor
Adószáma: 65771860-1-42
Nyilvántartási szám: 27127481
Székhely: 1074 Budapest, Huszár u. 4., 3.em. 2.
Telefon: +36-70/414-0508
E-mail cím: gabor@jikidenreiki.hu

II. A Webáruház bemutatása, a szerződés, illetve a szerződés tárgyának lényeges elemei

Webáruház  a Reiki A-tól Z-ig c. könyvet kínálja eladásra, melyek szállítását csak Magyarország teljes területére vállalja.

A Webáruházban a vásárlás regisztráció mentes.  A csekkbox kipipálásával és a rendelés leadásával elfogadod, hogy a jelen ÁSZF tartalmát megismerted és az abban foglaltakat kifejezetten elfogadod.

A Webáruházba érkezett megrendelésedet a lehető legnagyobb alapossággal dolgozzák fel, melyek a Webshopiroda (http://webshopiroda.hu/) logisztikai cég végez.

A beérkező megrendelésedet iktatják, azt kizárólag a visszaigazolást követően tekintik kölcsönösen elfogadott írásbeli szerződésnek; ezen szerződések (megrendelés + visszaigazolás) utólagosan visszakereshetők. A szerződés, illetve a szerződéskötés nyelve: magyar.

Az internetes közzététel esetleges pontatlanságáért, (fényképes ábrázolás) a Webáruház nem vállal felelősséget, erre vonatkozóan mindenféle jogi út igénybevétele kizárva.

Az internetes felületen olvasható vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, illetve olyan nyilatkozatnak, mely szerint az adott termék korlátlan mennyiségben állna rendelkezésre.

A Webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül, lakcímre, vagy egyéb címre történő kiszállítással.

III. A vásárlás menete

1. A termék kiválasztása

Könyvem ismertetőjét ezen az oldalon találod:
https://jikidenreiki.hu/konyvek/szabo-gabor-reiki-az/

Vásárlási szándékod esetén a terméket a „Kérem a könyvet” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A „Kosár” gombra kattintva a vásárlás felületén megtalálod a vásárlás során a kosárba helyezett könyvet, a rendelt mennyiséget, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizheted a rendelés helyességét (pl. mennyiség, számlázási és postázási adatok), melyeket igény szerint módosíthatsz, javíthatsz is. A kosár automatikusan kiszámítja a termékek végösszegét.

2. A rendelés elküldése

Ha megfelelőnek tartod a kosárban elhelyezett könyv rendelésével kapcsolatos megadott adatokat, akkor egyszerűen kattints a “Megrendelés elküldése” gombra, mellyel megrendeled a könyvet.

Kérlek töltsd ki az utalási adatokat, melyet bankkártyás fizetéssel tudsz kifizetni biztonságos módon a Barion oldalán.

Biztonságos és kényelmes fizetés Bankkártyával vagy Barion tárcával. Működik előre feltöltött e-pénz egyenlegről, kártya nélkül is. 100% Magyar. 100% biztonságos és villámgyors. A bankkártya adataidat NEM ITT, hanem a Barion oldalán kell megadnod. A Barion Payment Zrt., tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi, a 2011-es Elektronikus Pénzről szóló EU direktíva és a 2013. évi CCXXXV. törvény alapján.

A szállítás kizárólag postai kézbesítéssel történhet, utánvétre nincs lehetőség.

Ha egyetértesz a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattints a „Megrendelem a könyvet” gombra.

3. Árak

Az ár a rendelés időpontjában érvényes listaár. A könyv ára bruttó ár, az ÁFÁ-t tartalmazza, de nem tartalmazza a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt megjelenik. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a terméknél vagy az árnál, fenntartom a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatást kapsz az új adatokról. Ezt követően megerősítheted a megrendelését, vagy lehetőség van arra is, hogy elállj a szerződéstől.

4. A rendelések feldolgozása

A rendelések feldolgozása 10 munkanapon belül megtörténik.

A rendelésről automatikus e-mailes visszajelzést fogsz kapni. Ezzel tudomásul veszed, hogy ezen visszaigazolás a Általad által tett ajánlat elfogadásának minősül, és így a Te és a webáruház között érvényes szerződés jön létre.

5. Fizetési feltételek

A webáruházban Barion fizetéssel (ezen belül bankkártya elfogadással) fizetésre van kizárólag lehetőség.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

6. Szállítási információk

A szállítás a rendelés során postai úton történik.

Postai úton történő rendelés esetén, kérlek, átvételkor ellenőrizzed tételesen a termék sértetlenségét,  a számlán szereplő adatok helyességét. Amennyiben eltérést észlelsz, lehetőséged van a csomagot visszaküldeni a webáruházat kiszolgáló céghez – Webshopiroda. Kérlek, észrevételedről tájékoztass elérhetőségem egyikén, hogy a felmerült hibát mielőbb korrigálhassam.

7. Csomagolás

A számlázott összeg tartalmazza a csomagolás költségét.

IV. A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

Megrendelőként jogosult vagy a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól indokolás nélkül elállni. Ezt az igényedet jelezheted írásban e-mail üzenetben vagy telefonon. Az elállási jogodat az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatod.

Amennyiben megrendelőként  a vásárlástól a termék átvételét követően kívánsz elállni, azt a következő módon teheted meg:

A fogyasztó és Szabó Gábor közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) értelmében indokolás nélkül elállhatsz a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. A kézhezvétel időpontja a futártól történő átvétel időpontja. Ez a futártól kapott nyugtával igazolható.

Elállási jog gyakorlása esetén a mint Vásárló köteles vagy haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül a könyvet  a webáruházat kiszolgáló logisztikai partener – Webshopiroda részére visszaküldeni. A visszaküldés költsége Téged, a Vásárlót terhel.

Elállás esetén a termék kizárólag bontatlan állapotban és sértetlenül érkezhet vissza a webáruház logisztikai partneréhez, a Webshopiroda részére.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Webshopiroda logisztikai partnereként kötelezettséget vállalok arra, hogy a vételárat legkésőbb a csomag átvételét követő 14 napon belül hiánytalanul visszautalom a részedre. A Webshopiroda logisztikai partnereként fenntartom magamnak a teljes vételár visszatartásának a jogát mindaddig, amíg a terméket vissza nem szolgáltatod vagy kétséget kizáró módon nem igazolod, hogy azt visszaküldted.

V. Panaszkezelés

A panaszok bejelentése történhet írásban, postai úton, illetve e-mail útján..

A telefonon előterjesztett panaszt azonnal megvizsgálom és amennyiben lehetséges, rögtön orvosolom. Ha a vásárlóként a panaszkezelés eredményét nem fogadod el, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálására nincs lehetőség, akkor a panaszról jegyzőkönyvet veszek fel. A panasz kivizsgálásáról és annak eredményéről haladéktalanul, de legkésőbb a panasz előterjesztésétől számított harminc napon belül írásban tájékoztatlak.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  1. a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
  2. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
  3. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  4. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  5. szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot,
  6. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  7. a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát
  8. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
  9. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  10. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A webáruház (Szabó Gábor) a panasz elutasítása esetén álláspontját indokolni köteles, egyúttal köteles Téged tájékoztatni mint vásárlót írásban arról, hogy panaszoddal – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheted. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a webáruház (Szabó Gábor) a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Mint Vásárló kijelented és elfogadod, hogy ha a fogyasztói jogvita során az eljáró hatóság vagy testület a panaszodat részben vagy egészben alaptalannak találja, vagy az eljárást bármely okból megszünteti, köteles vagy a jogvita és az eljárás során a webáruház (Szabó Gábor) oldalán az eljárással felmerült valamennyi költséget megtéríteni.

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a mint Vásárló az ún. online platformon keresztül panasszal élhetsz.

A panasz benyújtása előtt az alábbi linkre kattintva regisztrálnod szükséges , majd az alábbi linken a panasz benyújtható: https://webgate.ec.europa.eu/ egyszerűen tudod érvényesíteni jogaidat.

VI. Adatvédelem, adatbiztonság

A webáruház használata során történő adatszolgáltatás teljes mértékben önkéntes, melyről az adatvédelmi szabályzat rendelkezik.

VII. Elérhetőségek

gabor@jikidenreiki.hu.hu – 06-70 / 414-0508 (Szabó Gábor)