Spirituális ébredés a reiki ösvényén

Spirituális ébredés a reiki ösvényén

A spirituális ébredés, különösen, hogy valaki milyen szinten van, szemmel nem látható. Így van ez a reikiben is. Nagyon nehéz megfoghatóvá tenni, ki mennyi utat tett meg a lélek ösvényén és milyen magasságig jutott és hol tart éppen. A reiki „mester” kifejezés emiatt egy csalóka illúzió és noha a reiki egy spirituális út, ez ennél egy sokkal összetettebb téma, amiről érdemes egy picit elmélkedni.

A spirituális ébredés jelei, testi tünetei és szakaszai

Az ezotéria világában sokan szeretnének valami bizonyosságot szerezni a szellemi úton való előrehaladásban, talán különlegesebbnek is lenni a nagy átlagnál. Az útkeresés és lelki fejlődés azonban nem egy kézzel fogható tény, hogy épp melyik lépcső szintjeit tapossuk.

Az interneten számos írás foglalkozik a spirituális ébredés jeleivel, fizikailag is tapasztalható tüneteivel, szakaszaival. Ha magad is olvastál a témában, ez igen-igen szerteágazó és sokféle lehet, ami alapján nagyon nehéz beazonosítani, hogy épp valaki spirituális ébredés vagy inkább stagnálás vagy visszaesés szakaszában van. Utóbbiról természetesen kevés szó esik, pedig a lélekfejlődés nem lináris.

Ha a saját életünket nézzük, minden fontos változás előtt van egy lényeges élethelyzet, ami döntésformálóvá válik. Ez lehet egy krízis, de lehet egy szabad döntés is, ha nem sodródsz az árral. Sőt, néhányan azon a véleményen vannak, hogy a nagyobb betegségek is összekapcsolhatóak a lelki válság helyzetekkel, amikor koncentráltan nagy mennyiségű negatív érzelem, veszteség alakul ki az életben.

A krízis, hozhat pozitív változást egy ember életében, de nem minden esetben törvényszerűen előremutató az ebből generált új élethelyzet. Számos példa van arra is, hogy ez egy életminőségben nagy visszalépés, még ha spirituális köntösbe is csomagoljuk, ami önáltatás. Lehet azt mondani, hogy a sorozatos negatív élethelyzetek „próbák”  vagy „Isten próbára tesz” , de ez inkább tűnik önigazolásnak a szenvedés, a tehetetlenség megmagyarázásaként.

Van olyan vélemény is, mely szerint akkor járunk a helyes, harmonikus úton, ha könnyedén történnek a dolgok az életben, megtalálnak a lehetőségek. Ez nem az erőfeszítés hiányát jelenti, hanem azt, hogy nem kell keserves vargagörbéket bejárni a célokért, a jó életminőségért.

Még nehezebb azonban meghatározni az összefüggéseket a spirituális ébredés minőségét, a megtett spirituális út és a kapcsolódó jelenségeket illetően. A teljesség igénye nélkül ezek a leggyakoribb felsorolások:

 • materializmus elutasítása, hitrendszer átalakulása, növekvő tudatosság a gondolatokban, érzelmekben
 • étkezés, alvási szokások megváltozása
 • énidő igénye vagy épp kapcsolódás természettel
 • kapcsolódás a felsőbb énnel, Univerzummal
 • változás az életcélban, a fizikai-lelki prioritásokban,
 • másokért is tevés igénye, de ez egyensúlyban van önmagunk szükségleteinek kielégítésével
 • igazság keresés, annak abszolútiságának elengedése
 • hála, empátia, szeretet,a  belső béke érzésének erősödése
 • belső képességek, kreativitás, intuíció erősödése
 • a világ szépségének meglátása, az életben jelen lévő rossz elfogadása
 • szinkronicitások, véletlenek az életben
 • emberi kapcsolatok átrendeződése, harmonikusabbá válása

Így, aki a reiki ösvényét járja, a fenti felsorolás kapcsán nem igazán érezhet támpontot, hogy hol tart. Ezért érdemes még tovább mélyedni a témában.

Fokozatok és bejárható lelki fejlődés szakaszok a reikiben

Ma nyugaton egy általánosan elterjed 3-4 fokozatú rendszerét használjuk a reikinek, melynek harmadik szintjét nevezik mester szintnek. Azonban a kezdeti időkben egy hattól visszafele számoló rendszer volt:

 • Roku-to (6) – a jelölt előadások során alap reiki elméleti, filozófiai ismeretekben részesült és kapott behangolást, azonban nem volt engedélyezve, hogy másoknak kezelést adjon.
 • Go-to (5) – további behangolásokat kapott az illető és ha az illető lelkesedése és erőfeszítései elégséges volt, részt vehetett a shoden tréningen. (az első szint neve japánul)
 • Yon-to (4) – ez egy másik kifejezés a shoden szintre
 • San-to (3) – ez egy másik kifejezés az okuden szintre (a második szint neve japánul)
 • Ni-to (2) – egy másik kifejezés a shinpiden szintre (a harmadik szint neve japánul). Usui sensei erre a szintre helyezte el magát. ; Itt három kifejezést kell megemlíteni az oktatói jogosultságok kapcsán: shihan-kaku (asszisztens-tanár), shihan (tanár), dai-shihan (senior tanár) és e felett állt az elnök, akit japánul a kaicho kifejezés jelölt.
 •   Ichi-to (1) – ez következő szintje a reikinek, ami a reiki spirituális előrehaladásában való haladást jelöli. Aki elérte a spirituális megvilágosodást. Azonban mivel az alázatosság egy igen fontos tulajdonság a japán kultúrában, így a mai napig senki se jelezte és nem is fogja kifejezni igényét erre a fokozatra. Japánban úgy gondolják, még ha valaki el is éri a megvilágosodást, akkor is folytatnia kell a gyakorlást, hogy vissza ne essen.

Ahogy látható, a reiki fokozatok eredeti japán értelmezése magában hordozta a spirituálés ébredés szintjeit is. Ahhoz, hogy a reiki ösvényén magasabb szintre lépj tapasztalnod kellett és energetikailag és tudatilag is dolgoznod kellett önmagadon.

Jóval nehezebb azonban meghatározni az egyes szintekhez elvárható spirituális fejlődést, ugyanis ez nem megmérhető, nincs nyugaton ennek általánosan elterjed, kiforrott gyakorlata. Napjainkban jellemzően már nem olyan szoros a tanár-tanítvány kapcsolat, emiatt így egy tanár kevésbé látja a tanítványa spirituális előrehaladását. Valakit ugyanis csak akkor láthatunk külső szemlélő szemmel, ha időd töltünk vele.

A lélekfejlődés természetesen megtörténik, ahogy az aspiráns gyakorol. Néhány gyakorlati példán keresztül lehetséges megfogni a tudati szinteket az egészen alacsonytól a magasabb szintig. Az hogy, reiki gyakorlóként valaki hol lép be ebben a folyamatba egyénenként eltérő lehet, ahogy a haladás üteme is változó.

 1. A személy teljesen az önmegtalálás útkeresés szakaszában van, konfliktusokkal, nehézségekkel teli az élete, mentális-fizikális tünetei vannak, túl sok kattogó gondolat, hullámzó-szélsőséges érzelmek vannak jelen az életében.
 2. Ezen a magasabb szinten az illető gondolatai, érzései minőségileg rendezettebbek, kevesebb emberi konfliktus, éles életút kanyar jön szembe. Bár vannak kilengések, nem él át túlságosan nagy szélsőségeket.
 3. A lélekfejlődés még magasabb szintjén egyre többször és hosszabb ideig képes valaki a belső béke állapotában tartózkódni. Ez lehet eleinte csak csak a meditáció időszakára szorul, majd egyre inkább teret nyer a hétköznapi életben is.
 4. A spirituális ébredés ennél nagyobb megvalósítása a még tisztább gondolatokban, érzésekben az egész lényt átható nyugalom érzésben jelentkezik. A mostban élés, az egyre növekvő hála és az együttérzés olyan kifejezi formák, amik szintén mérföldkövek vagy ahogy sokan mondják a szeretet minőségének valódi gyakorlása. Szinén kísérő jelenség lehet különböző spirituális és gyógyító képességek további növekedése, ami azonban csak akkor lehet tartós, ha nem fordul áll spirituális egóba és valaki képes szerény maradni. Azt gondolom spirituális fejlődés kéz a kézben jár a világi életben való stabil két lábon állással: napi szintű anyagi problémák esetén ugyanis igen nehéz önmegvalósítani és fejlődni.
 5. És hogy mi lehet ennél is magasabb tudat szinten? Erre nagyon nehéz válaszolni.  Egyrészt sok a hamis próféta, akik csak külsőségekben guru, magas szintet elért mester. Másrészről a lélekfejlődés nagyon egyéni belső tapasztalás és út, mellyel nem szokás dicsekedni. És valljuk be nem nem könnyű olyan emberrel találkozni, aki már bejárta az UTAT és annak megvalósításában is magas szintet ért el. Napjaink rohanó élete nem a legideálisabb környezete annak, hogy a spirituális ébredés erőfeszítéseinek szenteljük az életünk.

Kiegészítő gondolat a reiki mesteri / tanári szinthez. Bár szeretnénk abban a hitben élni, hogy egy reiki mester spirituális tanító is, ez nem feltétlenül van így és ezzel nincs is gond.

Egyrészt sok esetben a tanári szint elvárt követelményei is igen különbözőek a különböző irányzatokban, más részről azt gondolom a reiki mester/tanár szint sem a csúcs megjárását jelenti, ugyanúgy feladata önmagán dolgozni. Az viszont jogosan elvárható, hogy ha valaki erre a szintre lép legyen stabil elméleti háttere és sokrétű gyakorlati tapasztalata, különben nem lesz mit tanítania.

Mi a megvilágosodás?

A spirituális út, az egész lelki ébredés sokszor áhított célja a megvilágosodás. Ahogy a spirituális út mérföldkövei is nehezen mérhetőek kőbe vésetten, így a megvilágosodás kérdése is ingatag lábakon áll. Különösen, hogy ez egy igen kicsiny embercsoport megtapasztalása. Ezen felül az is jogosan felvethető, hogy ki milyen mélységben tapasztalta meg ezt az állapotot és most hol tart, és ténylegesen mit tapasztalt meg? Erről ITT olvashatsz bővebben.

A reiki megalapítója, Mikao Usui 1922-ben tapasztalta meg ezt az állapotot egy 21 napos böjte során a Kurama-hegyen, Japánban. Nem volt ez azonban előzmény nélküli, ugyanis előtte 3 évet töltött egy zen kolostorban a megvilágosodás állapotát keresve és szorgalmasan gyakorolva igen szigorú aszketikus körülmények között.

A megvilágosodás állapotának az elérése azonban nem elég, további erőfeszítéseket kell tenni önmagunk fejlesztésére, ahogy ezt a drágakőről szóló Meiji waka is írja:

„A legszebb ékkő, melyben hiba nem lehet, fényét vesztheti egy porszemtől is, amíg gondjaidba nem veszed!”

Sok ember teszi fel azt a kérdés, hogy a reiki gyakorlásához feltétlen kell beavatás? Elméletben nem, de vajon bejárnád azt a szellemi utat, amit a reiki alapítója megtett a megvilágosodásig, hogy tisztán kapcsolódj a forráshoz és így energiát közvetíts?

Van egy japán szó a „denju„, mely kb. azt jelenti, hogy beavatva lenni egy spirituális tanító által a titkos tanításba. Ez magába foglalja az elméletet, gyakorlatot, kérdéseket-válaszokat, a tanár helyes viselkedésének tanulmányázását, a közös együtt töltött időt és az energetikai átadást.

A reiju szó, a spirituális képesség átadását jelenti, mely nem más mint a tamashi, a lélek aktiválása. Arjava Petter azt írja, nem kell a csakrát megnyitni , hanem a belső energetikai csatornát, az egot kell megtisztítani.

Az energetikai átadás a reikiben lényünk emlékeztetése annak eredeti természetére. Ez az oka annak, hogy a japán stílusú reikiben ezt rendszeresen ismétlik, mely a spirituális fejlődésünket támogatja, hogy tovább és tovább léphessük a belső úton a tudatosságban és a satori állapotot készíti elő.

Természetesen hosszú az út, míg a reikiben megtapasztaljuk és megvalósítjuk az „anjin ryumei” vagy másik kiejtéssel „anshin ritsumei” állapotot, mely az elme-szív tökéletes harmonikus állapotát jelöli, melyet nem zavarnak meg a külső tényezők.

A megvalósításban ezért a reiju mellett hangsúlyos az elme elcsendesítése céljából a meditáció gyakorlása által és önmagunk és mások reikizése. Ehhez kapcsolódik a reiki spirituális tanítása az öt életszabály, mely egyfajta útmutató az aspiráns számára. Így egyre magsabbra emelkedhet az aspiráns tudati és energetikai szempontból.

Útravalóul : Arjava Petter azt írj a könyvében, hogy a reiki nem egy technika, hogy elérjük a megvilágosodást, hanem a reiki gyakorlása egy megvilágosodott cselekedet.

————–

*Felhasznált irodalom: Frank Arjava Petter: One with Reiki: Love, Devotion and Being Present – LINK

TETSZETT A CIKK?

TÉGY MÁR MA A BELSŐ HARMÓNIÁD MEGTEREMTÉSÉÉRT!

Mire vagy kíváncsi?

Keresés

Szerző:

Picture of Szabó Gábor

Szabó Gábor

A jikidenreiki.hu blog írója, terapeuta és tanár. Köszönöm, hogy elolvastad a bejegyzésem és remélem sikerült hasznos tippet adni a reikivel kapcsolatban. Kérdésed van? Fordulj bizalommal hozzám elérhetőségeimen.

gabor@jikidenreiki.hu
+36-70/414-0508

RENDELD MEG A SAJÁT PÉLDÁNYOD A KÉPRE KATTINTVA!

Tanfolyam időpontok

KÖVESS ENGEM

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a bejegyzés, akkor kérlek oszd meg a barátaiddal is:

Jikiden Reiki így szabadíts fel az elmét borító

TÖLTSD LE AZ INGYENES SEGÍTŐ ANYAGOKAT ÉS AZ AJÁNDÉK MEDITÁCIÓT!

Ez segít Neked megelőzni és kezelni a stressz és a zavaró gondolatok okozta pszichoszomatikus panaszokat. Felismerheted a problémáid gyökerét és ha napi 5-15 percet foglalkozol Önmagaddal, életed olyan pozitív irányba mozdul el, amit eddig elképzelni sem tudtál.

Ajándék ebook a reikiről

Íme egy érthető, a reiki témakörét lépésről-lépésre körüljáró, ugyanakkor sok exkluzív információt is tartalmazó anyag, mely garantáltan átfogó és hiteles hátteret ad erről a japán módszerről. Szerezd be most!

Jikiden Reiki 4 témakör 22 érdekes tény a reikiről borító