Reiki tanfolyamok régen és ma

Reiki tanfolyamok régen és ma

Bizonyára neked is eszedbe jutott az a kérdés, hogy vajon milyenek voltak régen a reiki tanfolyamok? Usui mester és tanítványai hogyan oktatták a reikit, miként változott az oktatás struktúrája és tananyaga az idők során? Ma miben hasonló és miben különbözik a reiki tanfolyam? Bár e japán kézrátételes gyógymódnak nincsenek több évszázados hagyományai, azonban még sincs könnyű dolga, aki a fentebb említett kérdésekre szeretne válaszokat kapni. Ugyanis nagyon nagyon kevés írott dokumentum tesz említést a reiki tanfolyamok mentéről anyagáról abban a formában, ahogy nyugaton a tanfolyamokra tekintünk. Ezen írás célja, hogy megpróbálja bemutatni a változást felhasználva James Daecon, Rick Rivard mesterek honlapján valamint The Reiki Sourcebook c. könyben talált információkat, illetve támaszkodva a Jikiden Reiki kurzuson elsajátított ismereteimre.

Reiki tanfolyam Usui mester idejében

Miután Mikao Usui sensei 1922-ben megvilágosodott a Kurama-hegyen,  egy kis ideig csak a családja és szűk ismeretsége körében alkalmazta a reikit, majd megalapította az Usui Reiki Ryoho Gakkai nevű szervezetet. (amely a mai napig létezik) Eltérően a korabeli hagyományoktól a tanítását és a gyógyítás képességét mindenki számára hozzáférhetővé tette, lemondva, hogy az abból képződő vagyon csak a saját családját gazdagítsa. 1922-től 1926-ben bekövetkezett haláláig több mint 1100 embernek tanította meg módszerét és 20 tanár (shihan) tanítványa lett. Tanítványai egyaránt voltak különböző származású, foglalkozású férfiak és nők egyaránt.

Úgy tartják a kezdeti időkben a tanítványok együtt éltek a Mesterrel és hónapok alatt folyamatosan gyakorolva sajátították el a Reiki Ryoho rendszerét. Hogy pontosan mit tanított az egyes szinteken Usui a kezdeti időkben, nem maradt fenn írásos feljegyzés. Maga a reiki fokozat rendszer és így a tanítás is változott az évek során.

A behangolás (reiju) megjelenése az 1923-as évre datálható a tokyoi nagy földrengést követően. Usui sensei ugyanis felismerte szükség van olyan technikára, amivel mindenki át tudja adni a reikit. 1925-től nagyobb hangsúlyt kap a kezelések kutatása, miután több tengerész tiszt (Ushida, Taketomi, Hayashi) csatlakoznak a szervezethez.

Kaiji Tomita 1925 körül tanul reikit a későbbi 4 fokozatos rendszer szerint a tengerész tisztek által kialakított rendszernek megfelelően. Források szerint az első három szint: Shoden, Chuden, Okuden 5 napon át összesen 10 óra hosszan tartott, míg a a Kaiden fokozat magába foglalt egy 15 napos képzést. (feltehetően 30 óra hosszan)

Usui mester 1926-os halát követően többen elhagyják ezt a szervezet és saját módszert vagy rendszert hoznak létre pl. Toshihiro Eguchi (Eguchi Te-no-hira Ryoji Kenkyukai) A Gakkai szervezet ugyan fennmarad, azonban az amerikai megszállást követően teljesen zárt szervezetté alakul át és radikálisan lecsökken a taglétszám és a tagok aktivitása is. Mind a mai napig nyilvános kezeléseket és tanfolyamokat nem tartanak, így publikusan nem ismerhető, hogy manapság pontosan mit és hogyan tanítanak.

Usui reiki tanfolyam rendszere és tanítása azonban sok szempontból elérhető, és ma már sokkal többet tudunk a reiki kezdeti időszakáról, mint az 2000-es évek elején. Ma már jól körülírható a reiki fejlődése, megismerhetőek az alapítótól eredő sarok pontok és az is világos-volt a reiki, mint módszer Usui előtt.

Reiki tanfolyamok Dr. Chujiro Hayashi idejében

Hayashi sensei nagyon sokat tett a reiki népszerűsége és orvosi szempontból való kutatása érdekében. Ezen célból Tokyoban egy Reiki Klinikát működtetett 16 kezelővel és 8 kezelőággyal. Dr. Hasayhi volt az, aki bevezette a kezelőágy használatát és szorgalmazta a csoportos kezelést (sűrített reiki) valamint saját kezelési útmutatót is kidolgozott tanítványai számára. Haláláig 13 tanár (shihan) tanítványt képzett ki.

Hayashi sensei rugalmasan kezelte a tanítást. Így például míg Tokyoban külön tanította az első és a második szintet, addig a vidéki tanfolyamok során egy 5 napos kurzus során egybe tartotta a két tanfolyamot. Azonban a friss hallgatók, a korabeli szokásnak megfelelő csoportokban gyakorolták a reikit és vezették a tanítványok részvételét a gyakorlásokon és hogyan halad a gyakorlatok elsajátításában. Ezeket a csoportokat Hayashi sensei (tanár) tanítványa vezette. Mivel Japánban a közösségnek nagy szerepe van ma is, ez egy természetes közege volt a folyamatos gyakorlásnak és a tanítványok fejlődésének ellenőrzésére.

A reiki tanfolyamokat általában magán házakban tartották, melyet a házigazda ajánlott fel. Az eseményre az emberek tradicionális japán formális ruhában jelentek meg. Szokás volt, hogy a reiki tanfolyamon a friss hallgatók a környéken élőkön is gyakoroltak.

A reiju (behangolás) idejére a szobát teljesen elsötétítették, a tanítványok seiza (japán ülés) -ban és Gasso pozícióban várakoztak a tanden pontra figyelve. Dr. Chujiro Hayashi sensei vezette a Gokai kántálását sorról, sorra. Alkalmanként a Gokai előtt Meiji császár verseit is szokás volt szavalni, majd ezután Hayashi sensei elvégezte a behangolás szertartást. Ezt a Reiki Mawashi (kör) gyakorlat követte.

A reiki tanfolyam  10:00-kor kezdődött Reijuval, melyet előadás követett és természetesen nagy hangsúly volt a gyakorlati részen is. Ilyenkor a tanítványok egymáson gyakoroltak megtapasztalva milyen adni és fogadni a reikit. A hallgatók jegyzetet kaptak és készítettek és természetesen a korabeli hagyományos rizspapír oklevél bizonyította a kurzus elvégzését.

Egy érdekes beszámoló szintén Hayashi sensei tanítványától, Shou Matsui (1870 – 1933) visszaemlékezése:

„Ahhoz, hogy elkezd elsajátítani a Reiki Gyógymódot, 5 napon át fél nap és 1 óra tanulást vesz igénybe. Néhány ember már a tanfolyam első napjaiban képes meggyógyítani másokat. Nagyon egyszerű megtanulni ezt a módszert. Ez egy speciális örökölt tudatállapot, ami 6 érzékhez hasonlítható, ami felébred benned a reiki tanfolyam során és képessé válsz a gyógyításra. A tanár világos és egyszerű instrukciókat ad. Ez a (gyógyító) képesség mindenkiben ott van és a kisbabák kivételével mindenki képes használni, hogy meggyógyítson másokat. A kezelés magába foglalja az érintett területet egyszerű megérintését. Semmi sem könnyebb, mint a Reiki Ryoho. Valóban meg kellene osztanom  ezt a kezelés technikát nem csak az elit társadalmi csoportokban, hanem mindenki számára, azonban a fentebb okok miatt erre képtelen vagyok. Minden, amit tehetek, hogy beszélek Reiki Ryoho létezéséről, hogy a lehető legtöbb ember tudjon róla.”

A reiki elsajátítására egy másik példa, ahogy Hayashi sensei Tokyoban a Reiki Klinikáján a reiki kezelésekbe bevonta a hallgatóit. A tanítványok Dr. Hayashi sensei felügyelete alatt dolgoztak gyakran hosszú hónapokon, akár egy éven át.

Erre jó példa Hawayo Takata, aki 1935-ben gyógyult meg ezen a Klinikán, majd 1936-ban elsajátítva a reikit, majd egy éven át tanoncként dolgozott. Sőt, Hawayo Takata néhány hónappal később a Reiki 1 shoden tanfolyamot követően Hayashi otthonába költözött mint vendég, miután szülei visszaköltöztek Hawaii-ra. Ez a japán kultúrában megtiszteltetésnek és nagy jelentőségűnek számított, melyet csak a legtehetségesebbnek ajánlottak fel és ez egy szoros tanár-diák viszont feltételezett. Hogy mennyire tehetséges volt Takata a reiki alkalmazásában, mutatja az a tény, hogy 1937-ben Masszázs Klinikát nyitott visszautazva a Hawaiira, ahol elkezd reiki kezeléseket végezni és promótálni a reikit, és igen tehetséges gyógyító válik belőle, majd hamarosan 1938-ban megkapja a mester fokozatot is Hayashi senseitől.

Reiki tanfolyamok Hawayo Takata idejében az 1970-es években

Takata asszony a háborút követően nagyon sokáig nem tartott reiki tanfolyamot, főként csak kezeléseket végzett a hidegháborús években Amerikában. Ez a háttér rányomta a bélyegét a tanításra is. Azért, hogy egy keresztény országban elfogadják egy buddhista, shintó gyökerekkel rendelkező módszert, a cél érdekében kiszínezte a reiki történetét keresztény köntösbe burkolva, megjelentek a kötött kezelési pozíciók, melyet többféle képen is tanított: volt hogy fejtől indult a kezelés, volt hogy Takata a has tájékán kezdte a kezelést. Takata nem adott jegyzetet a hallgatóinak, minden tanítást szóban adott át, arra ösztönözve őket, hogy figyeljenek és szükség szerint ismételjék meg a reiki tanfolyamot. Takata a tanításban ugyanolyan rugalmas volt, mint mestere. A reiki 1. tanfolyam általában 4 nap délutánját vette igénybe, a második szint hossza is hol rövidebb, hol hosszabb volt a csoporttól függően. Ahogy nem volt kőbe vésve a tanfolyamok közt eltelt idő, sokkal többet nyomott latba a megszervezett gyakorlat. A 3. mester fokozat díját 10.000 dollárban szabta meg. Takata asszony haláláig 22 mester tanítványt képzett ki.

Reiki tanfolyamok a 80-as évektől napjainkig

Igen széles skálán mozog időtartamban, tananyagban és árban, aki ma reiki tanfolyamot keres. Hawayo Takata halálát követően több tanítványa már nem tartotta fontosnak a 10.000 dolláros mester fokozat díjat, így az 1980-as években elindult a reiki tanárok mennyiségi növekedése, ez azzal is járt, hogy sok egyéni kezdeményezés eredményeképp mára több száz reiki irányzat jött létre, melyek bár a Takata által tanítottakon alapulnak, a legtöbb esetben sok mindenben eltérőek és vegyülnek a new age tanításaival, hogy mi számít tradicionális reikinek itt olvashatsz bővebben. Takata asszony tanítását az amerikai Reiki Alliance igyekezett formába önteni, melyet tanítványa és egyben unokája Phillys Furumoto vezet a mai napig. (Mo.-n nincs tagja e tömörülésnek)

Ennek megfelelően Magyarországon is többféle irányzattal, megközelítéssel / tananyaggal, különböző hosszúságú tanfolyamokkal találkozhatsz sokféle megnevezés alatt, melyet független reiki mesterek tartanak. (e cikknek nem célja a különböző irányzatok tanfolyamainak összehasonlítása)

Magyarországon a Jikiden Reiki az egyetlen, mely intézményes keretek között (a kyotoi székhelyű Jikiden Reiki Intézet útmutatásai szerint), egységes tananyag és ár szerint oktatja a reiki japánban megőrzött tradicionális tanítását, ahogyan azt Hayashi sensei tanította az 1930-as években. A Jikiden Reiki 1-es, 2-es, tanári szint leírását és tananyagát a linkekre kattintva ismerheted meg.

TETSZETT A CIKK?

TÉGY MÁR MA A BELSŐ HARMÓNIÁD MEGTEREMTÉSÉÉRT!

Mire vagy kíváncsi?

Keresés

Szerző:

Picture of Szabó Gábor

Szabó Gábor

A jikidenreiki.hu blog írója, terapeuta és tanár. Köszönöm, hogy elolvastad a bejegyzésem és remélem sikerült hasznos tippet adni a reikivel kapcsolatban. Kérdésed van? Fordulj bizalommal hozzám elérhetőségeimen.

gabor@jikidenreiki.hu
+36-70/414-0508

RENDELD MEG A SAJÁT PÉLDÁNYOD A KÉPRE KATTINTVA!

Tanfolyam időpontok

KÖVESS ENGEM

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a bejegyzés, akkor kérlek oszd meg a barátaiddal is:

Jikiden Reiki így szabadíts fel az elmét borító

TÖLTSD LE AZ INGYENES SEGÍTŐ ANYAGOKAT ÉS AZ AJÁNDÉK MEDITÁCIÓT!

Ez segít Neked megelőzni és kezelni a stressz és a zavaró gondolatok okozta pszichoszomatikus panaszokat. Felismerheted a problémáid gyökerét és ha napi 5-15 percet foglalkozol Önmagaddal, életed olyan pozitív irányba mozdul el, amit eddig elképzelni sem tudtál.

Ajándék ebook a reikiről

Íme egy érthető, a reiki témakörét lépésről-lépésre körüljáró, ugyanakkor sok exkluzív információt is tartalmazó anyag, mely garantáltan átfogó és hiteles hátteret ad erről a japán módszerről. Szerezd be most!

Jikiden Reiki 4 témakör 22 érdekes tény a reikiről borító