Robert N. Fueston: az Usui Shiki Reiki Ryoho rendszere és története

Robert N. Fueston reiki mester neve talán még nem annyira ismert a magyar olvasók körében. Amiért mindenképp szeretném felhívni rá a figyelmet, a frissen megjelent könyve, melynek címe: Az Usui Shiki Reiki Ryoho rendszere és története. Robert hosszú éveken kutatta a reiki nyugati ágának rendszerét és történetét és maga is számos mestertől tanult, akik közvetlenül Hawayo Takata reiki mester tanítványai. Túlzás nélkül állíthatom könyve a legátfogóbb, legrészletesebb hátteret ismertető könyv Hawayo Takata rendszeréről és tanításáról. Abszolút hiteles és számos forrásra támaszkodó publikáció, mely esszenciális minden reiki gyakorló számára, akit érdekel a nyugati reiki tradicionális tanítása. Robert tagja az amerikai székhelyű Reiki Alliance (Reiki Szövetség) és alapítója az általa létrehozott The Reiki Preservation Society (Társaság a Reiki Megőrzésére) szervezetnek. Az ő könyvét szeretném bemutatni és ajánlani minden kedves reiki iránt érdeklődő számára.

REIKI: A FÉNY ÁTADÁSA, 1. KÖTET, AZ USUI SHIKI REIKI RYOHO RENDSZERE ÉS TÖRTÉNETE

(REIKI: TRANSMISSIONS OF LIGHT, VOLUME 1, THE HISTORY AND SYSTEM OF USUI SHIKI REIKI RYOHO)

Robert N Fueston: Az usui shiki ryoho rendszere története

Ha a könyv célját kellene megfogalmazni, akkor azt mondanám sokkal inkább reiki hallgatóknak és mestereknek íródott, mintsem a kezdő érdeklődők számára. Precizitása, a számos meghivatkozott forrás újabb további elmélyülést kínál az adott fejezet témaköréhez. Robert számos, korábban publikált forrást és fotót, több korabeli szemelvényt is közzé tesz könyvében, amely így igazi kinccsé teszi ezt a könyvet. A fejezetek leírásában igyekszem kiemelni, idézni pár érdekes gondolatot.

ELSŐ FEJEZET

Az első rész a reiki definíciójával foglalkozik. Takata gyakran hivatkozott rá, mint “Univerzális Élet Energia”. A Szürke Könyv (amit 1982-ben adtak ki magánkiadásba olyan részeket tartalmaz, mint Takata napló feljegyzései, esszék, Hayashi tanítványainak szánt kézikönyve, kezelési útmutató számos problémára) így fogalmaz: “A reiki egy radionikus hullám, mint a rádió. Lehet lokálisan használni vagy mint a rövid hullámot – szerk. távkezelés -. A távkezelés sikeresen küldhető. A reiki nem elektromosság, se nem rádium, se nem röntgen… Mert ez az Univerzális Energia, mindenre ami él jótékonyan hat amikor kezelik.”
Takata “Isteni Erő”-ként is hivatkozott, melyről így ír: “Ezt a végtelen erő. Ez a forrása az energiának, mely a növényeket élteti, a madarak repülnek.” ; “Hiszem, hogy létezik egy Isteni Teremtmény – Az Abszolút Végtelen – egy Dinamikus Erő, ami kormányozza a világot és az univerzumot. Ez egy láthatatlan spirituális erő, ami vibrál és minden más erő beleolvad jelentéktelenné válva mellette.”
Majd Robert ismerteti a reiki japán kanjik alapján annak jelentését, majd a Gokai forrását, magyarázatát és gyakorlásának célját, fordítását, ami így szól Robert fordításában:

 • Csak ma, ne légy mérges
 • Csak ma, ne aggodalmaskodjál
 • Csak ma, számold meg az áldásokat (az életedben)
 • Csak ma, végezd a munkád becsületesen/szorgalmasan
 • Csak ma, légy kedves mindenhez, ami él

MÁSODIK FEJEZET

Ebben a részben Robert saját életútjáról beszél – nagy részletességgel -, hogy talált rá a reikire, milyen próbákat kiállva vált reiki mesterré és mi hajtotta, hogy megpróbálja felkutatni és rekonstruálni azt az tudás és gyakorlat anyagot, amit Takata hagyott az utókorra és mely minden bizonnyal örökre elveszett volna, ha Robert nem végez egy ilyen gyűjtő munkát, a még élő első Takata tanítványok forrásokat felkutatva.

HARMADIK FEJEZET

Ez a rész Mikao Usui életével foglalkozik 3 aspektusból:

 1. Mikao Usui bemutatása sírfelirata alapján (teljes sírfelirat fordítás)
 2. Mikao Usui élete Takata elbeszélése alapján (teljes magnó anyag – angol nyelven) (Szerk.: magyar nyelven Fran Brown: élő reiki c. könyvében olvasható ez a történet)
 3. A sírfelirat és Takata történetének összehasonlítása. Robert végigmegy olyan pontokon összehasonlítva a forrásokat:
 • Mi történt a Kurama-hegyen a megvilágosodáskor?
 • Mi igaz a nyomornegyedben töltött évekről, avagy mikor kezdődött a reiki?
 • Hayashi, mint Usui örököse?
 • A spirituális gyógyítás fontossága, nem csak a fizikai testté. Takata úgy gondolta, hogy először a spirituális és elme részt kell meggyógyítani, utána a testet, de mindkettő egyaránt szükséges, hogy egészet alkossunk. (Szerk.: ez egybe vág Mikao Usui: Nyílvános tanítás szemelvényében írtakkal)
 • Usui, mint a Doshisha Egyetem igazgatója?
 • Usui, mint keresztény miniszter avagy keresztény hívő volt-e (életének egy szakaszában)?
 • Usui tanult-e kereszténységet a (régi) Chicagoi Egyetemen?

NEGYEDIK FEJEZET

Ez a rész Chujiro Hayashi sensei életével és vele kapcsolatos tények bizonyításával foglalkozik viszonylag röviden. Érdekes módon sok adat nem maradt fenn az életével kapcsolatban. Néhány érdekesség, amit Robert megemlít:

 • Teljesen pontosan nem meghatározható mikor találkozott Hayashi sensei Usui mesterrel, ez 1923 és 1926 közé tehető a japán születési dátum számítás és hogy mikor vonult nyugdíjba a tengerészettől. (Szerk.: általában 1925-öt szoktak említeni a reikis könyvek)
 • Hayashi, mint orvos: hagyományos értelemben nem volt allopátiás orvos, DE a korabeli terminológia alapján számos gyógyító tevékenységet végző személyre használták az “orvos” szót és mivel reiki klinikát üzemeltetett és járatos volt a tradicionális kínai orvoslásban, így joggal hívhatták orvosnak. Ezen felül John Harvey Gray (Takata egyik közvetlen tanítványa) azt állította, hogy Chujiro Hayashi mester kezelési rendszere az ázsiai orvosláson alapult. Ezen felül, Robert szerint ha a Hayashi kezelési útmutatót elolvassuk, nyilvánvalóvá válik, hogy Hayashi részesült valamilyen allopátiás képzésben. És végül, de döntő bizonyítékként Chujiro Hayashi által kiadott tanári oklevélben Takata bizonyítványán ez szerepel: “ebből kifolyólag én Dr. Hayashi…”

(Szerk.: Hayashi sensei tanítása későbbi tanítványai leírásából rekonstruálható és érdemes elolvasni kiegészítésként elolvasni Marianne Streich írását.)

ÖTÖDIK FEJEZET

Ez a rész Hawayo Hiromi Kawamura, később férje vezetéknevét felvéve “Takata” életéről és reikis pályafutásáról szól, számos máshol meg nem jelent különleges fotó, bescannelt dokumentum illusztrálásával és források megjelölésével.
Takata élete jól ismert Fran Brown: Élő reiki c. könyvéből, azonban Robert kutatásából egy pontosabb, részletesebb dokumentumokkal alátámasztott életrajz vonalazódik ki. Néhány érdekesség, ami nem közismert:

 • Takata 1935. december 10-13. között végzi el a shoden és okuden (reiki 1. és 2.) tanfolyamokat. Majd 1936-ban négy hónap intenzív napi gyakorlás után azt gondolja itt az ideje mások terápiás kezelésének.
 • A shinpiden tanfolyam elvégzésének időpontja: 1936. május, de az oklevelet csak október 1-én kapja meg, ekkor fizeti ki ugyanis a teljes tandíjat.

Nem ismert tény, hogy Takata saját elbeszélésében azt állította, hogy a shoden (reiki 1.) kurzus elvégzést követő 1 év után mehetett csak az okuden (reiki 2.) fokozatra. Ezt tette azzal a céllal, hogy a tanítványai várjanak a két tanfolyam közt, hogy valóban motiváltak legyenek a továbbhaladásra. Noha Dr. Hayashi figyelmen kívül hagyta ezt a “várakozási időt” egyben tartva a kurzusokat.
Takata 1936 októberében megnyitja az első Japánon kívüli kezelő helyet “Reiki Szanatórium Kezelések” címmel. 1937-ben visszautazik Japánba két céllal:

 • Egyrészt szerette volna fejleszteni a látnoki képességét, ami alvás problémákat,
 • Másodsorban további tréningre Hayashihoz. Feltételezhetően azért, hogy megtanulja az okuden vagy a shinpiden fokozat átadását és teljesen befejezze a tanulmányait. 1937-ben mind Őt, mind Hayashi asszonyt mesterré avatva Dr. Hayashi.

Az 1937-es közös hawaii-i tréning körút eredményeként Dr. Hayashival, Takata megkapja a Dai-shihan fokozatot mesterétől 1938 február 21-én.
Szintén érdekesség, hogy míg a négy okleveléből hármat japánul állította ki Dr. Chujiro Hayashi, addig a negyedik angol nyelvű volt. Takata élete folyamán nem csak a reikihez értett, hanem végzett svéd-masszázs, beöntés és hidroterápia kurzusokat is.

HATODIK FEJEZET

Ez a rész a nyugati ág 1980-93-as történetét meséli el, azokat a folyamatokat mely Takata halálát követő örökösségi “háború” követett (A.R.A. <> Reiki Alliance) és hogy ki avathat mestereket, mik legyenek a reiki sztenderdjei. Robert igen nagy részletességgel és forrásokkal dokumentálja a történéseket (melyek eddig nagy valószínűséggel nem ismertek a legtöbb nyugati reiki gyakorló számára), mely folyamatból nehéz kiemelni, mi a legfontosabb. Néhány pontban a történések íve:

 • Az Amerikai Reiki Egyesületet (American Reiki Association. Szerk.: 1982-től American International Reiki Association) Barbara Jean Drum Weber alapított 1980, június 18-án. Az augusztusi felvételen Hawayo Takata mindenki üdvözölt ebben a non-profit szervezetben, mely együttműködés céljára, a reiki védelmére és terjesztésére valamint a professzionális sztenderdek meghatározására, etikai kódex megszerkesztésére hoztak létre. De Takata halála után Barbara Weber olyan állítást tett, hogy csak az avathat mestert, aki nála elvégzi a kiegészítő kurzust, amin sokan felháborodtak, ezt a kurzust csak Virginia Samdahl végezte el. Barbara azt állította Takata csak az 1-es vagy az 1-es és a 2-es átadásokat tanította mester tanítványainak és csak ő tud mestert avatni.
 • 1982-ben megjelenik a “A Hivatalos Reiki Kézikönyv”, amit Barbara Weber ír és Virginia Samdahl mint társszerző támogat.
 • 1982-ben Phyllis Lei Furumoto meghívja Hawaii szigetére a mestereket, ahol összehasonlítják ki mit tanult Takatától és kiderülnek az apróbb különbségek a szimbólumokban, avatásban és a kézpozíciókban.
 • 1983-ban az A.I.R.A. újabb levelet küld a mester tanítványoknak, hogy egy olcsóbb díjért megszerezhetik A.I.R.A. bizonyítványát, hogy mestereket avassanak
 • Ennek az ellenpólusaként 1983-ban megalapul a Reiki Szövetség (Reiki Alliance)
 • 1984-ben Barbara Weber kijelenti, hogy a reiki rendszere 7 fokozatú (ez Mieko Mitsui, Barbara mester tanítványa Japánba utazása előtt történik)
 • Mieko Mitsui Japánba utazása (és ott tanfolyamok tartása) és az első kutatások, publikációk a reiki történetét és rendszerét illetően (1985.)
 • 1987., az A.I.R.A. mint A Sugárzó Technika (The Radiance Technique) oktatja a reikit megkülönböztetve magát
 • 1988-ban Phyllis Furumoto nyilatkozatot tesz, hogy a mesterek avathatnak mestert, ha úgy érzik.
 • 1992-ben megjelenik Fran Brown könyve: Élő reiki: Takata tanításai

HETEDIK FEJEZET

Ez a rész az egyes és kettes fokozat anyagával foglalkozik és ragad ki fontos gondolatokat (de nem technikákat), melyek segítenek az adott szinten még jobban megérteni a reiki működését.
Az egyik ilyen fontos téma a beavatás, mellyel kapcsolatban Robert megossza Hawayo Takata mester gondolatait:
“Az avatás egy szakrális ceremónia, ahol a kapcsolat létrejön. Az első érintkezéssel vagy behangolással a kezek hullámokat bocsátanak ki, amikor beteg testrészre helyezik.”  Takata azt állította, hogy a reiki beavatások megemelik a személy “antenna képességét”, így fel tudják venni ezt az energiát, amit reikinek hívunk, így képessé válva a hatékony gyógyításra. Takata szintén használta azt a hasonlatot, hogy rádióként képesek vagyunk venni a rádióadást. A reiki energia bár mindenhol jelen van, de ahhoz, hogy ezt használjuk szükséges a hozzáigazítás azaz a behangolás.
Takata azt mondta az antennánk a fejtetőn van és feltölti a solar plexust. A solar pelxus, mint erőközpont (amit a japán reiki terminológiában, a köldök alatt 2-3 ujjal lentebb a tanden-ként definiálnak) ez pedig az akkumulátor. Minél többet használja valaki a reikit, ez az akkumulátor annál erősebb lesz Takata szavaival szólva.
Takata azt is tanította, hogy “engedd hogy a reiki vezessen” és a “reiki áramlása egyirányú utca”, tehát aki kapott avatást az nem kaphat el semmilyen negatív energiát és a kliens sem. Ahogy Takata tanításában fellelhető az a japán elgondolás is, hogy nem kell semmit csinálni a reikizéshez, csak odatenni a kezet. “Csak lazítsd el az elméd és a reiki automatikusan áramlani fog”. Ezen állapot eléréséhez a Gassho gyakorlatot és az öt életszabály gyakorlását ajánlotta.
A második fokozat lényege a távkezelés és a pszichés problémák kezelése. A könyv megemlít egy érdekes történetet amiben Takata reikit küldött egy élethelyzetre, hogy egy ismerőse eladja a fazekas edényeit. Ugyanakkor tény, hogy ilyet ő maga nem tanított, de beszélt hogy ilyesmiket végzett.

NYOLCADIK FEJEZET

Ez a rész a reiki mesterséggel és magával a tanári fokozattal foglalkozik, mellyel kapcsolatban elég sok félreértés van világszerte. Szeretnék ismét kiemelni pár fontos gondolatot:
A harmadik fokozat azok számára van, akik szeretnék oktatni a reikit (Szerk.: sajnos sok helyen kialakult egy olyan helytelen gyakorlat, hogy valaki kap 3. fokozatú beavatást anélkül, hogy megtanulná az avatást) Takata három aspektusban oktatta a reikit: tanár asszisztens (shihan-kaku), tanár (shihan) és senior tanár (dai shihan). Míg a legelső az első fokozatot taníthatta, addig a második esetben az első kettőt és csak a senior fokozatú avathatott tanárt maga is. Az is érdekes, hogy kezdetben valóban volt kivárási időszak az egyes tanári fokozatok között, később az első két aspektust összevonta. (Takata nem használta a shihan kifejezést)
shinpiden szó jelentése: a titkos tanítás átadása ; a shinpiden szót úgy is fordítják: az isteni titkok szintje.
shihan szó jelentése: tanár;  de tágabb értelemben “jó példa” a tanítványok számára.
Ezen kifejezéseket jól szemlélteti Robert Takata mester oklevelein keresztül.
A következő alfejezet a reikimesterség mibenlétét magyarázza Robert, szeretném idézni: “Ő egy olyan személy mint bárki más, nem helyezi magát mások fölé; aki megkapta mind a három fokozatba a beavatást és ismeri a szimbólumokat és azok használatát; aki végigjárta a fokozatokat és tudást és sok tapasztalatokat szerzett, aki óriási mértékben az életét a reiki használatának annak élésének szentelte; aki naponta alkalmazza a reikit és a reiki 5 életszabálya szerint törekszik élni és folytatja azt a tradíciót, amit maga tanult és engedi, hogy a reiki vezesse “
Egy másik fontos gondolat szintén Roberttől: “Nagyon fontos, hogy senki nem tehet (reiki) mesterré. A kurzus elvégzése semminek nem tesz a mesterévé. Sok év képzés és gyakorlat szükséges a mesterség útjához.”
Szintén fontos kérdés a motiváció: csak a rendszer maradékának megismerése? ; csak a tanítás célja? ; a mester cím? “A mesterség az élet útja. Nem cím, nem az egód meghatalmazása.
Egy nagyon hasznos rész a leendő reikimesterek számára az a kérdéssor, melyek őszinte megválaszolása segít felmérni hol tart a jelölt a reiki mesterség felé vezető úton, milyen motivációk vezetik, stb.. Érdekes 34 kérdés.

KILENCEDIK FEJEZET

Ez a rész mester képzés és mester avatás történelmi aspektusait boncolgatja. Robert egy igen érdekes aspektust fedezett fel.  Míg Hawayo Takata a nyugdíjba vonulása előtt a kezdeti időkben nem adott mester beavatást a mester tanítványai számára, addig miután ismét elkezdett mestereket avatni, igen.
Amikor Takata a korai mester tanítványait képezte, akkor a 4. szimbólum bemutatásával kezdte és hogy hogyan kell tanítani az első fokozatot és miként kell végezni az avatásokat az első fokozatra. Majd egy későbbi időpontban, általában hónapokkal később a második tanfolyam anyagát és avatását adta át. És mivel mester beavatás nem történt ezeknél a korai tanítványoknál, számukra világos volt ez a harmadik fokozat teljes anyaga. Takata ugyanakkor azt is mondta ezen mester tanítványainak, hogy egyelőre ne képezzenek további reiki mestereket. És ők úgy gondolták ezt azért mondta nekik Takata, mert nincsenek a kellő tapasztalat birtokában és nem azért mert további avatás vagy tréning szükséges.
Érdekesség, hogy a második csoport ezzel szemben kapott mester avatást és ezek tanítványok azt is megtanulták miként adjanak első és második fokozatú avatást kivárási idő nélkül.
A zűrzavar akkor kezdődött, amikor Takata halála után a Barbara Weber egy körlevelet küldött a többi mester tanítványnak, melyben azt állította, hogy ő Takata egyetlen örököse és annak ismerője, hogyan kell mestert avatni. Barbara leírásából kiderül, hogy a harmadik fokozat tartalmaz egy speciális energia aktiválást az első és második fokozaton túlmenően és teljes útmutatást és procedúrát az első és második fokozat tanításához. Barbara eredeti elgondolásában a 4. fokozatú mester azt jelentette, aki képes mestert avatni. (Ugyanakkor Barbara Weber 1984-ben már egy 7 fokozatú rendszer mesterének nevezi magát, amit később A Sugárzó Technika néven hív.)
A legfontosabb különbség Takata és Barbara Weber mester képzési elgondolása közt, hogy Takata a mesterképzést egy folyamatnak gondolta folyamatosan adva meg a magasabb jogosultságot, addig Barbara Weber számára a mester avatást egy külön negyedik szintként definiálta.
Robert lehetséges konklúzióként megfogalmazza, hogy kezdetben talán Takata tudatosan tartotta vissza a mester átadást, hogy egyedül ő avathasson mestereket. Ugyanakkor csak 1979 és 80-as audio felvételeken említi először, hogy kapott mester átadást Dr. Chujiro Hayashitól. Az is közrejátszhatott, hogy felismerte a kulturális különbséget a Japán és az USA között és létrehozta abból a célból, hogy a tanítványok jobban megértsék mi az ami átadódik, azaz legyen egyfajta ceremónia a diploma mellé.

TIZEDIK FEJEZET

Mely az Usui reiki tanfolyam díjakról szól. Robert kutatásai szerint Takata rugalmasan alkalmazta a díjakat a megítélése szerint. Robert szerint a kérdés tehát sosem az, hogy mi a helyes összeg az adott szintért amit ki kellene azért fizetned… hanem akarod-e kifizetni a magasabb összeget azért a tudásért amit meg szeretnél kapni?
Takata tudatában volt annak, hogy a pénz energia.. és a mester képzését 10.000 dollárra (ez napjainkban -20222- közel 35.000 USD) taksálta, hogy tanítványaiba belecsepegtesse a reiki rendszere iránti tiszteletet. Azt mondta: szeretem a mester képzés díját hívni úgy mint a “a 10.000 dolláros leckét/lehetőséget”.

TIZENEGYEDIK FEJEZET

Tradicionális és nem tradicionális gyakorlatok a reiki rendszerében. Robert definíciója, hogy mi tradicionális az, amit maga az alapító is felismerne, ha azt megmutatnád neki. Természetesen maga a reiki rendszere folyamatosan változott az idők során, így nehéz kőbe vésni mi számít tradicionálisnak. A legnagyobb változtatások Takata halálát követően történtek, melyek alapjában térnek el az eredeti elgondolástól.
Ha Takata rendszerének tanítását nézzük az alábbi pontokat érdemes megvizsgálni a tradicionális-nem tradicionális reikikérdésben:

 • 3 fokozat további fokozatok, akár több tucat
 • 3 szimbólum a kettes fokozaton, 1 szimbólum a mester fokozaton további szimbólumok
 • 4 avatás az első fokozaton egy vagy több avatás az első fokozaton
 • 1 avatás a második fokozaton egy vagy több avatás a második fokozaton
 • 0 vagy 1 avatás a mester/tanár fokozaton egy vagy több avatás vagy további avatások
 • tiszta tanátadási vonal tanátadás nem ismert
 • 5 életszabály
 • Ideg lehúzás
 • 12 sztenderd pozíció
 • Specifikus pozíciók különböző betegségekre és problémákra

És ami biztosan new age hatású új gyakorlat:

 • Mikrokozmikus pálya gyakorlat
 • Lecsatornázott információ
 • Szellemsebészet
 • Gyógyító avatás
 • Tanítás a csakrákról
 • Tanítás a kristályokról
 • Tanítás a meridián rendszerről

TIZENKETTEDIK FEJEZET

Robert kutatása szerint Takata elég hasonlóan tanította reiki eredeti rendszerét, amit Usui alkotott meg. Egy bélyegzőn, amit Takata adott a hallgatóinak, ez olvasható: Usui Shiki Reiki Kenkyukai Domei no >>> Hanko (bélyegző) az Egyesült Usui stílusú Reiki Tanulócsoportnak.
Robert felsorolja azokat a technikákat, melyeket kutatása alapján Takata tanított:

 • Gassho (pozíció)
 • Hanshin Chiryo (féltest kezelés)
 • Tanden Chiryo-ho (méregtelenítő kezelés) melyet gyakran kombinált a Nentatsu-ho (mentális kezeléssel)
 • Heso Chiryo-hu (köldök kezelés)
 • Nentatsu-ho (mentális kezelés)
 • E Buki-ho (légzés energetizáló technika)
 • Ketsueki Kokan-ho (vérfrissítő masszázs)
 • Byosen Reikikan-ho (toxinok érzékelése)

Robert szintén megemlíti, hogy Takata a kézpozíciókat a kezdő tanítványainak szánta, a haladó tanítványoktól elvárta a Byosen érzélését.

 • Reiji (intúciós technika a kéz vezetésére)
 • Shuchu Shudan Reiki (csoportos kezelés)
 • Reiki Mawashi (reiki kör)
 • Renzoku Reiki (Reiki maraton)
 • Reiki Teate (kézrátételes gyógyítás)
 • Enakaku Chiryo (távkezelés)
 • Hatsurei-ho

Robert szintén hangsúlyozza, hogy Takata kis mértékben megváltoztatta a tanítást, hogy az a nyugatiak számára könnyen befogadható legyen. Így például a technikák japán neveit is ritkán használta.

TIZENHARMADIK FEJEZET

Ebben a fejezetben Robert tanácsokat ad, hogyan találd meg a megfelelő mestert, milyen kérdéseket érdemes feltenni, illetve mire is számíthatsz a reiki képzési rendszerében.
Valamint szintén egy megszívlelendő tanács szintén Takatától: aki arra kérte a tanítványait, hogy ne változtassák meg a reiki rendszerét és pont úgy gyakorolják és tanítsák, ahogy tanulták. Takata azt is mondta a reikit más rendszerekkel keverni ahhoz hozzáadni más technikákat egyfajta “olcsó reiki”. Mert nem feltételezed, hogy a reiki önmagában elég értékes.

TIZENNEGYEDIK FEJEZET

Melynek a témája a tanátadási vonal. Robert azt mondja a tanátadási vonal ismerete lényeges. Ez egyfajta tisztelet a tanáraidnak egészen visszamenve az alapítóig.
Ebben a fejezetben részletesen elmeséli saját tanátadási vonalait is.

FÜGGELÉK

Nem kevés olvasnivalót kínál a függelék rész sem:

 • Az első Robert kutatási módszertanát írja le részletesen
 • A második Takata 22 mester tanítványát mutatja be számos színes fotóval illusztrálva
 • A harmadik függelék két 1928-as újság cikket tartalmaz a Vasárnapi Mainichi laptól melyben Dr. Chujiro Hayashiról és a reiki terápiáról írnak.
 • A negyedik függelék szintén újságcikk válogatás a Hawaii Hochi újságból, 1937-1938. időszakból.
 • Az ötödik a távhangolás speciális esetét mutatja be Doris Duke levele alapján valamint Takata kezelési útmutatója van ebben a részben.

Könyvajánló

FRANK ARJAVA PETTER:

A HAYASHI REIKI KÉZIKÖNYV

FRANK ARJAVA PETTER:

DR. MIKAO USUI EREDETI REIKI KÉZIKÖNYVE

MASAKI NISHINA:

REIKI ÉS JAPÁN

KAIJI TOMITA:

REIKI TO JINJUTSU

ROBERT N. FUESTON:

AZ USUI SHIKI REIKI RYOHO RENDSZERE ÉS TÖRTÉNETE

TADADO YAMAGUCHI:

RÁTALÁLÁS A REIKI GYÖKEREIRE

WILLIAM LEE RAND:

A REIKI BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ TÖRTÉNETE

Szabó Gábor: Reiki A-tól Z-ig c. könyv

REIKI

A-TÓL Z-IG

Ha szeretnél egy magyar nyelven olvasható, átfogó kézikönyvet, had ajánljam figyelmedbe Reiki A-tól Z-ig címmel megjelent munkám, mely tartalmazza a legfrissebb idegen nyelven megjelent kutatások összefoglalóját, a reiki érthető, letisztult magyarázatát és közel 10 év Jikiden Reiki gyakorlati tapasztalat tükrében számos olyan gyakorlati tippet, tanácsot, ami hasznodra válik, hogy igazán hatékonyan tudd alkalmazni ezt a japán módszert, mit tegyél ha elakadsz, hogyan fejleszd magad professzionális szintre.

Ajándék ebook a reikiről

Íme egy érthető, a reiki témakörét lépésről-lépésre körüljáró, ugyanakkor sok exkluzív információt is tartalmazó anyag, mely garantáltan átfogó és hiteles hátteret ad erről a japán módszerről. Szerezd be most!

Jikiden Reiki 4 témakör 22 érdekes tény a reikiről borító