Egy rég elfeledett módszer: a reiki

Egy rég elfeledett módszer: a reiki

Bizonyos kontextusban furcsa jelentés tartalommal hathat a cím, hiszen a reiki jelenleg is egy élő módszer és elég sok ember által gyakorolt technika. Azonban, ha olyan oldalról vizsgáljuk meg, hol tart ma a reiki az eredeti elgondoláshoz képest és hol helyezkedik el a manapság népszerű technikák kontextusában korántsem rózsaszín minden. Ebben az írásban arról olvashatsz mi volt az eredeti koncepció, hogy változott az idők során és ez beilleszthető-e a modern hétköznapokba és milyen lehetséges jövője van a reikinek?

Reiki: múlt, jelen, jövő történelmi kontextusban

Bár rengeteg a legenda a reiki eredetét illetően, a módszer (eredeti néven: Usui Reiki kezelés módszer az elme és a test fejlesztésére) csak 1922-ben indult hódító útjára. Az alapító, Mikao Usui sensei egy olyan éppen formálódó társadalmi közegben dolgozta ki módszerét, mely átalakulást jelentett a feudális korszakból a modern Japán érába. A reiki egy olyan időszakban jött létre, amikor átalakulóban voltak a társadalmi szokások, a korabeli hagyományokhoz való viszonyulás, mely erőteljesen rányomta a bélyegét a reiki módszerre és mely maga is folyamatos változásokon ment keresztül az 1920-as, 30-as, 40-es és a háborút követő évtizedekben.

A korabeli japán kézrátételes gyógyító technikákkal ellentétben nem vallásos jellegű gyakorlatok képezték az alapot, hanem az alapító Mikao Usui a Gokai-t, az öt életszabályt és Meiji császár spirituális waka verseit helyezte a fő fókuszba, mely az elme egészségét hivatottak megteremteni. Usui mester fontosnak tartotta, hogy a reiki gyakorlásával egyensúlyba hozzuk a pszichét és a fizikai testet, azonban a végső célként az isteni, Buddha tudatállapot elérését fogalmazta meg.

Noha a reiki hagyományos tanítása számos japán kulturális elemre hivatkozik, mégsem dogmatikus, sőt világnézetileg semleges. Azonban így is nem sokon múlt, hogy teljesen feledésbe merüljön a háborút követően, amikor kizárólag a nyugati medicina vált elfogadhatóvá Japánban az amerikai megszállással bejegyzett új törvények kapcsán. Így míg 1945 körül közel 2 millió gyakorlója volt a rendszernek, az 1970-es években annyira feledésbe merült, hogy szinte már alig emlékezett valaki erre a módszerre.

Usui mester azt is megfogalmazta, hogy szeretné, hogy egyszer a tudomány is vizsgálja meg a módszerét, hogy ne csak a tapasztalati úton dokumentált gyógyulás esetek legyenek a módszer hatékonyságáról. Ezekre az eredményekre nagyon sokáig várni kellett míg az alternatív medicina teret nem kapott a az 1990-es, 2000-es években a modern világban. Noha jelenleg a helyzet jelenleg is felemás, mert sok országban ma sem ismerik el a nem hagyományos gyógyítás létjogosultságát, hatékonyságát.

Noha a reiki, mint módszer nem veszett el az idők folyamán, de a 70-es, 80-as évek new age mozgalmával sok esetben különböző színezeteket kapott, mely sokféle reiki stílus jelenlétében van jelen mind a mai napig, gyakran olyan nézeteket is belevéve, megváltoztatva a hagyományos tanítást, melyek nem voltak részei a reikinek. Sajnos a mai a napig sokan egyenlőséget tesznek reiki és a kézrátételes energia gyógyítás közé. Pedig ez nem igaz. Az eredeti elgondolásokat, a hagyományos tanítást csak néhány irányzat őrizte meg, mely túlmutat azon az elgondoláson, hogy a reiki egy kézrátételes (stresszoldó) technika.

Nagy valószínűséggel a reiki helyzetére és fennmaradására meghatározó lesz, hogy a hagyományos tanítások (mint pl. a Jikiden Reiki) idővel mennyire kapnak teret és marad fenn az eredetei elgondolás vagy épp ellenkezőleg a reiki beleolvad az ezoterikus masszába és szép lassan a homályba vész. Mindenesetre nem túl biztató kép, hogy a google trends szerint az elmúlt 10 évben felére esett vissza a reiki szóra az érdeklődés. Ugyanakkor pozitív trend, hogy a reiki a fejlett nyugaton egyre elfogadottabbá válik a hagyományos medicina kiegészítéseként és bár valószínű, hogy a popularitása egyre csökken, de ez azt is eredményezheti, hogy a 70-90-es években hozzáadott sallangoktól is lassan megtisztul a módszer.

Reiki és más módszerek: mi áll a feledés homályában?

Egy szolgáltatás / módszer népszerűségét alapvetően meghatározza az a tényező, hogy amit kínál előny, megoldás mennyire van összhangban az elvárásokkal, milyen más alternatívák vannak amivel „versenyez”, miként illeszkedik az adott kulturális, társadalmi közegbe. Azonban ez a megközelítés is tovább bontható és érdemes megvizsgálni miként tekintünk a reikire: egy alternatív kezelésként? Vagy egy olyan módszerként, amit nap mint nap gyakorol az ember egyfajta életmódként a belső harmónia megteremtése céljából? Ebből a szempontból nagy a különbség, ha a nyugati és keleti szemléletmódot vizsgáljuk.

A) Mire kínál megoldást a reiki?

Ha a reiki által kínált lehetőségeket összevetjük más módszerek ígéreteivel tűnhet úgy, hogy egy békés, egészséges élet megteremtésének lehetősége eltörpül a nagy ígértek mellett. Pénzügyi, párkapcsolati, egészségügyi, stb. elakadások megoldását, teljes sorsfordító változás ígéretét kínálják, néha tökéletes megoldást minden problémára egy-egy ”újabb” tanfolyam elvégzése által. Az ígéret, akár igaz is lehet, de talán kimondható van némi elgondolkodtató az olyan módszerekben, melyek sorozatos további tanfolyamok, további speciális kezelések által lesz hatékonyabb.

Jelen korunk sokféle kihívást ad a jelen emberének, többek közt a nagy mértékű stressz az, amivel meg kell küzdeni a legtöbb felnőttnek, mely számos pszichoszomatikus tünet formájában csúcsosodik ki az egyéneknél sok esetben. Bizonyos értelemben átalakulóban van a társadalom, eléggé felgyorsult a világ, amiben nehéz stabil pontokat találni. A legtöbb módszerrel ellentétben – melyek külső forrásból jövő megoldásokkal operál elsősorban – a reiki a belső harmónia megteremtésére fókuszál. Ha ez rendben van, az hatással van a többi életterületre is, melyek nem igénylenek szeparált speciális kezeléseket. Sőt, a japán elgondolás szerint önmagunk meggyógyítása, egyensúlyba hozása is velünk született képességünk, melyet csak újra fel kell ébresztenünk és képesek vagyunk önmagunkon és másokon is segíteni, hiszen a megoldás önmagunkban fakad.

Ez lehet első hallásra nem annyira hangzatos elgondolás, de érdemes visszaemlékezni életünk olyan pillanatára, amikor igazán összhangban voltunk önmagunkkal: akkor valahogy minden könnyedén történt. Nos, a reiki ezt az összhangot állítja vissza, ha ilyen kezelést kapsz vagy elvégzed a reiki tanfolyamot és elkezded rendszeresen gyakorolni a módszert. És bár a reiki misztikusnak tűnik, ezzel szemben hittől függetlenül működik és nem szükséges speciális képesség a használathoz, könnyen tanulható és hatékony. Ugyanakkor igaz, míg kezelés esetében elég csak a terapeuta kezei alá feküdni, addig a reiki gyakorlása erőfeszítést kíván és egyik esetben sem ígérhető instant megváltás, ami hatással van a reiki népszerűségére természetesen.

B) Stílus sokféleség és alternatívák a módszerekben

A reikiről alkotott általános vélemény tekintetében jelentős hatással a módszer hírnevére, hogy a 3-400 fajta reiki irányzat és a sokféle elgondolás, különbözőség miatt nincs egységes összkép a reikiről, melyek néha ellentétesek is egymással. Noha vannak olyan vélekedések, mely szerint mindennek van létjogosultsága, ami létezik, ez nem feltétlen igaz. Ugyanis a csak külsőségekben hasonlító (gyakran a reiki korábbi népszerűségét meglovagoló üzleti indíttatású) „reiki” irányzatok alapvető rossz benyomást tesznek nemcsak az átlag ember számára, hanem nehezíti a reiki elismerését, azon emberek erőfeszítéseit, akik azt szeretnék elérni, hogy a reiki kilépjen a tucat ezo módszerek köréből és elismert terápiás módszerként tekintsenek rá.

Ugyanakkor kihagyhatatlan kérdőjel, hogy szabad-e a reikit kizárólagosan terápiaként tekinteni, csak erre leszűkíteni, hisz az eredeti elgondolás szerint sokkal többről van szó. Bár a reiki fontos része a terápia, de nem csak terápiás módszer, hanem a belső harmónia megteremtésének módszere, amit nap mint nap gyakorol az ember és szerves része a meditáció, az alapító útmutatásainak követése is!

A reiki népszerűségének csökkenéséhez az is hozzájárul(t), hogy új és új módszerek jelennek meg folyamatosan az ezoterikus piacon, melyek valami mást, valami újat és nagyon hatékonyat kínálnak. Minden, ami új eleinte gyakran népszerű, felkapott és általában az idő az, ami megmutatja mennyire tartós. Ez részben a fogyasztói társadalom következményei is, mely dologban való alapos elmélyedés helyett sokrétű (felszínes) tudásra, (oklevél gyűjtésre) ösztönöz. Sok új módszer már eleve egy ”összegyúrt” technika, mely korábbi koncepciókat helyez más összefüggésbe, gyakran többféle technika integrációja egy új brand név alatt. Ebben a koncepcióban a reiki „egy régi” technikaként tűnhet, de ami a hatékonyságát adja az az egyszerűsége és letisztultsága, ami nem mondaható el sok technika esetében.

Ugyanakkor tény, hogy a reiki is megjárta a népszerűségi hullámokat és völgyeket. A különböző szervezeti csoportosulások és szétszakadások mentén világszerte különböző vélemények ütköztek. És a reiki is megjárta az „új hullám” jelenséget: pl. Magyarországon a 90-es években mindenki reikit akart tanulni, annyira csodaszámba ment az energiával való gyógyítás. Ugyanakkor valahol természetes folyamat része (minden módszernél), hogy a kezdeti fellángolást követően kiderül kik azok, akik mélyebben és hosszan is hajlandóak egy technikát gyakorolni és az életük részévé tenni.

C) Nyugati embernek való a reiki?

A reiki hagyományosan egy japán gyökerű kézrátételes gyógymód és önfejlesztő módszer a test és a lélek egyensúlyának megőrzésére, visszaállítására. Ez felvetheti a kérdést vajon mennyire ágyazható be a nyugati társadalomban, mennyire érezheti magáénak egy itt élő ember?

A reiki túlélését valószínűleg az biztosította, hogy Hawayo Takata helyesen ismerte fel, hogy lecsupaszítva a bonyolult technikákat, a bonyolult fogalmakat, a japán kulturális gyökereket így elfogadhatóvá tehető egy japánellenes hidegháborús környezetben is (a háborút követően az USA-ban). Szerencsére a nyugati társadalom mára sokkal nyitottabbá vált a keleti elgondolásokra, így nagyon sok nyugati ember is magáénak tudja érezni a reiki japán tradicionális tanítását is, mely egyszerű és közérthető és immár elérhető is.

Bár sokszor mondják, hogy a kulturális különbségek elválasztják a társadalmakat, én azt gondolom az emberiség tudatossága sokat emelkedett az elmúlt évtizedekben és sokkal nyitottabbá, elfogadóbbá és érdeklődőbbé vált a legtöbb ember a globalizáció hatására.

Másrészről különös módon úgy nyugaton és úgy keleten valami módon minden értékesebb, ami messziről jön, ami más a megszokottnál. Így pl. Japánban, a reiki hazájában jóval népszerűbb a reiki nyugati egyszerű tanítása, mint a tradicionális japán elgondolás. Nyugaton az egyszerű nyugati elgondolás mellett rengeteg embert érint meg a tradicionális japán tanítás, emberek milliói tanultak meg meditálni, relaxálni és kezdtek különböző keleti módszerek elsajátításában és gyakorlásába. Így különös módon a japán reiki is termékeny talajra talált a 2000-es években nyugaton.

És bár a reiki manapság korántsem populáris, azonban számos embernek kínál megoldást a modern átalakuló társadalom kihívásaira és van igény egy letisztult, hatékony, a keleti gondolkodás egyszerűségét kínáló technikára, amit életmódként is gyakorolható és bárki által elsajátítható.

Reiki tanárként úgy látom a módszer ”túlélése” szempontjából kiemelten fontos a módszer egyszerűségének, tisztaságának fenntartása és ehhez elengedhetetlen az eredeti elgondolásokhoz való visszanyúlás, a tradíció. Ez nem azt jelenti, hogy 2017-ben is pl. japánul kellene kántálni Meiji császár verseit vagy kizárólag japán seiza ülésben fogadható a reiki átadás vagy ragaszkodni kellene az 1920-as évek merev japán szabályaihoz, ellenben az egyszerű koncepciók megértése, a módszer japán kulturális alapjainak megismerése hozzásegít a reiki japán rendszeréhez való mély kapcsolódáshoz. Ezt megértve világossá válik, hogy az egyszerűség és a bennünk lévő lehetőségek micsoda nagy ajtókat tudnak kinyitni, túlgondolások, túlbonyolítások nélkül, mely a mai korunk egyik legnagyobb problémája sok esetben.

A reiki elismertségét, jövőjét az tudja szerintem leginkább elősegíteni, ha a reiki gyakorlása, tanítása pozitív példává válik a környezetünk számára. Mennél inkább kiegyensúlyozottabb lesz az elménk és egészségesebb a testünk a meditáció és gyakorlás által, annál erősebb lesz a kezünkből áradó gyógyító energia is és annál hatékonyabbak lesznek a kezelések is. Ez ahhoz vezet, hogy minél több ember lesz képes segíteni a környezetén és jó alapot teremt arra, hogy a reiki terápia is nagyobb bizalmat és elismertséget kapjon, megtámogatva a hagyományos orvoslást is. De ehhez először nekünk, reiki gyakorlóként kell pozitív példává válunk, hogy önmagunkat fejlesztve, a reikit szervezetileg is megszervezve lehessen pozitív nyilvánosságot, elismertséget szerezni, melyet az alapító, Mikao Usui is óhajtott.

TETSZETT A CIKK?

TÉGY MÁR MA A BELSŐ HARMÓNIÁD MEGTEREMTÉSÉÉRT!

Mire vagy kíváncsi?

Keresés

Szerző:

Picture of Szabó Gábor

Szabó Gábor

A jikidenreiki.hu blog írója, terapeuta és tanár. Köszönöm, hogy elolvastad a bejegyzésem és remélem sikerült hasznos tippet adni a reikivel kapcsolatban. Kérdésed van? Fordulj bizalommal hozzám elérhetőségeimen.

gabor@jikidenreiki.hu
+36-70/414-0508

RENDELD MEG A SAJÁT PÉLDÁNYOD A KÉPRE KATTINTVA!

Tanfolyam időpontok

KÖVESS ENGEM

MEGOSZTÁS

Ha tetszett a bejegyzés, akkor kérlek oszd meg a barátaiddal is:

Jikiden Reiki így szabadíts fel az elmét borító

TÖLTSD LE AZ INGYENES SEGÍTŐ ANYAGOKAT ÉS AZ AJÁNDÉK MEDITÁCIÓT!

Ez segít Neked megelőzni és kezelni a stressz és a zavaró gondolatok okozta pszichoszomatikus panaszokat. Felismerheted a problémáid gyökerét és ha napi 5-15 percet foglalkozol Önmagaddal, életed olyan pozitív irányba mozdul el, amit eddig elképzelni sem tudtál.

Ajándék ebook a reikiről

Íme egy érthető, a reiki témakörét lépésről-lépésre körüljáró, ugyanakkor sok exkluzív információt is tartalmazó anyag, mely garantáltan átfogó és hiteles hátteret ad erről a japán módszerről. Szerezd be most!

Jikiden Reiki 4 témakör 22 érdekes tény a reikiről borító